Truy cập hiện tại

Đang có 51 khách và không thành viên đang online

Châu Thành bế giảng lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức, khóa III/2017

(TGAG)- Từ ngày 24 đến này 26/10/2017, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Châu Thành tổ chức Bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới cho cán bộ đảng viên cơ sở (khóa III/2017), lớp học có 98 học viên đến từ các ban ngành huyện và 13 xã-thị trấn tham dự.

Trao giấy chứng nhận cho các học viên

Với thời lượng 3 ngày các học viên tiếp thu các chuyên đề: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới; Đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa, xây dựng cơ sở vật chất của chủ nghĩa xã hội; Xây dựng và hoàn thiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay; Đảng cầm quyền và nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền trong sạch vững mạnh; Nhà nước pháp quyền và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân; Một số vấn đề về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020.

Thông qua lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới góp phần nâng cao nhận thức học viên về chính trị, rèn luyện tốt về chuyên môn, nghiệp vụ; nâng cao chất lượng tham mưu, đề xuất trên các lĩnh vực công tác, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao ở cơ quan, đơn vị. /.

Trương Hồng
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
16660517