Truy cập hiện tại

Đang có 29 khách và không thành viên đang online

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức điều tra xã hội học về tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh.

(TGAG)- Qua gần 5 năm triển khai thực hiện Luật Giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh, bước đầu đã thu được những kết quả nhất định, tình hình trật tự an toàn giao thông phần nào được cải thiện và đã hạn chế đến mức thấp nhất số vụ, số người chết do tai nạn giao thông.

Lấy ý kiến người dân ấp Phú An “A”, xã Phú Vĩnh, TX. Tân Châu

Tuy nhiên, hoạt động giao thông đường bộ vẫn còn nhiều bất cập, tai nạn giao thông tuy có giảm về số vụ và số người chết nhưng chưa bền vững. Để có cơ sở xem xét, đánh giá một cách khách quan thực trạng thi hành pháp luật giao thông đường bộ; kiến nghị các giải pháp trước mắt và lâu dài góp phần xây dựng ý thức chấp hành nghiêm pháp luật giao thông của cán bộ, công chức, viên chức và người dân trong thời gian tới; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức cuộc điều tra xã hội học về tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh.
Lấy ý kiến người dân phường Châu Phú A, TP. Châu Đốc

Qua đó nhằm thu được kết quả đánh giá của người dân về thực trạng chấp hành pháp luật giao thông và nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế; tìm hiểu thái độ của người dân trước hành vi vi phạm pháp luật giao thông đường bộ; nhận xét của người dân về công tác tổ chức, thực hiện pháp luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông thời gian qua; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và xử lý vi phạm; các đề xuất, kiến nghị của người dân nhằm tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ.
Đợt điều tra được thực hiện trong thời gian 45 ngày, từ ngày 26-01 đến ngày 27-3-2015.
Tin, ảnh: Trúc Quỳnh

Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
38247105