Truy cập hiện tại

Đang có 43 khách và không thành viên đang online

Ban Thường vụ huyện ủy Phú Tân họp đóng góp văn kiện chuẩn bị đại hội đảng

(TGAG)- Để chủ động việc xây dựng các văn kiện Đại hội Đảng bộ cấp huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, Sáng ngày 07/11, Ban Thường vụ huyện ủy Phú Tân tổ chức hội nghị Ban Thường vụ huyện ủy đóng góp văn kiện chuẩn bị đại hội đảng. Đồng chí Lâm Phước Trung - TUV, Bí thư huyện ủy chủ trì hội nghị.


Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến dự thảo về: Hướng dẫn kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng đối với tổ chức cơ sở Đảng, Đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2019; đề cương Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện Phú Tân lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025; kế hoạch phân công biên soạn văn bản phục vụ đại hội; đề cương chi tiết báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII; đề cương chi tiết báo cáo kiểm điểm Ban chấp hành, Ban thường vụ, Thường trực huyện ủy; v.v...

Kết luận hội nghị, Bí thư huyện ủy Phú Tân Lâm Phước Trung yêu cầu các đồng chí ủy viên thường vụ tiếp tục nghiên cứu đóng góp các vấn đề trọng tâm: Chủ đề hành động, định hướng trong báo cáo, các chỉ tiêu,v.v... góp phần hoàn thành dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội./.

Kim Sang
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Bản đồ hành chính An Giang
Số lần xem các bài viết
15059726