Truy cập hiện tại

Đang có 74 khách và không thành viên đang online

Vạch mặt bọn dân chủ giả hiệu!

(TGAG)- Sau khi Liên Xô sụp đổ, những người chống Cộng hí hửng! Nhưng với sự tiếp tục tồn tại và phát triển của các nước xã hội chủ nghĩa (trong đó có Việt Nam) làm cho một số cay cú! Những chiến dịch mới được tiến hành.

Họ kêu gọi, thậm chí như một ủy ban trong Hội đồng nghị viện Hội đồng Châu Âu cho ra cái gọi là Nghị quyết số 1481, lên án các nước xã hội chủ nghĩa, mà hiện nay họ gắn cho cái tên là “Chế độ Cộng sản toàn trị”. Nguy hiểm hơn, họ còn đồng nhất chủ nghĩa Cộng sản với bọn phát xít.

Sự xảo trá, phi lý lên đến tột cùng! Lập tức, nhiều người lên án. Nhà hoạt động chính trị Nga I.Kha-ka-ma-đa trả lời phỏng vấn báo “Sự thật” nói: “Tôi không hiểu họ  có vấn đề gì về thần kinh. Không thể chấp nhận một nghị quyết như vậy. Các đảng Cộng sản đang hoạt động hợp pháp khắp nơi trên thế giới, do vậy chẳng có lý do gì để lên án họ cả. Điều cần lên án là những hành động đẫm máu như tại I-rắc chẳng hạn”. Nhà soạn nhạc Hy Lạp M. Tê-ô--đo-ra-kis cực lực phản đối, ông hô to trong một cuộc biểu tình: “Hổ thẹn cho những kẻ muốn đánh đồng những nạn nhân với bọn đao phủ, những anh hùng với kẻ tội phạm”. Tổng thống Putin gọi đây là một "mưu toan viết lại lịch sử", nhằm xóa bỏ công lao của nước Nga Xô viết trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít…

Cũng tương tự, có ý kiến: “Việt Nam hiện nay phải chuyển đổi thể chế chính trị từ toàn trị sang dân chủ”. Vậy thể chế chính trị toàn trị là gì? Có thể hiểu, chủ nghĩa toàn trị là một thuật ngữ được các nhà nghiên cứu chính trị, triết học,... sử dụng để mô tả một  thể chế, trong đó nhà nước áp đặt chế độ chuyên chế, độc đoán, áp đặt mọi hành vi cá nhân và cộng đồng trên mọi khía cạnh. Đây là một chế độ độc đoán, ép buộc toàn thể dân chúng vào việc bảo vệ mục đích của nhà nước và thẳng tay đàn áp những hoạt động đi ngược lại…

Nếu thể chế chính trị toàn trị là như vậy thì rõ ràng, thể chế chính trị ở nước ta (cũng như ở nhiều nước khác) mặc dù đang còn có những hạn chế, nhưng không thể gọi là thể chế chính trị toàn trị. Khi đánh giá vấn đề thực hiện dân chủ, Đảng ta đã nghiêm túc nhìn nhận: Quyền làm chủ của Nhân dân ở nhiều nơi, nhiều lĩnh vực còn bị vi phạm. Có lúc, có nơi, việc thực hiện dân chủ còn hạn chế hoặc mang tính hình thức… Từ đó, gần đây nhất, tại Đại hội lần thứ XII của Đảng đã nhấn mạnh: “Dân chủ phải được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Bảo đảm để nhân dân tham gia ở tất cả các khâu của quá trình đưa ra những quyết định liên quan đến lợi ích, cuộc sống của nhân dân, từ nêu sáng kiến, tham gia thảo luận, tranh luận đến giám sát quá trình thực hiện. Tập trung xây dựng những văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền làm chủ của nhân dân”.

Đảng ta thẳng thắn thừa nhận những hạn chế, khuyết điểm của mình, ra sức khắc phục, sửa chữa; luôn cố gắng thực hiện và phát huy dân chủ ngày càng mạnh mẽ! Chứng tỏ là một Đảng thật sự vì nước, vì dân; không thể là một đảng độc đoán, chuyên quyền, theo tư tưởng toàn trị.
   
Người ta cho rằng, nguyên nhân chính của sự ra đời nghị quyết 1481 là sự lo lắng, bất an của nhóm người cực hữu mà sự thâm thù chủ nghĩa Cộng sản bởi tự giác hay ngộ nhận đã ăn sâu vào máu thịt của họ trước phong trào Cộng sản và cánh tả đang được khôi phục. Từ đây, chúng ta cũng hiểu thêm về động cơ của những người giả danh dân chủ, đòi hỏi: “Việt Nam phải chuyển đổi thể chế chính trị từ toàn trị sang dân chủ”. Cũng cần nói thêm rằng, trên thế giới không có nước nào không có những hạn chế về dân chủ. Không có quốc gia nào là “mẫu mực”…!
   
Cùng với việc vạch mặt những phần tử cơ hội, vạch trần những luận điệu xuyên tạc, mỗi cán bộ, đảng viên phải nghiêm túc sửa chữa, khắc phục những hạn chế trong việc đảm bảo quyền làm chủ của Nhân dân. Đảm bảo tuyệt đối yêu cầu Hiến định: “Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân”. Nhất định không để cho các thế lực thù địch lợi dụng những hiện tượng quan liêu, tham nhũng, phủ nhận bản chất dân chủ của chế độ ta./.

Sự Thật

     

Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
37581577