Truy cập hiện tại

Đang có 140 khách và không thành viên đang online

Vì sao cứ đòi phi chính trị hóa quân đội?

(TGAG)- “Phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang nói chung, quân đội nói riêng thực chất là âm mưu của kẻ thù nhằm tách Quân đội ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng, vô hiệu hóa công cụ bạo lực có nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ Nhân dân, Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Cần nhớ rằng trước khi Liên bang Xô-viết tan rã, theo sự chỉ đạo của Goóc-ba-chốp, Bộ trưởng Quốc phòng Liên Xô đã tuyên bố rời bỏ Đảng Cộng sản và buộc mọi quân nhân là đảng viên phải trả lại thẻ đảng, rơi vào “cái bẫy” “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang; và cũng chính đây là đòn trí mạng làm cho Liên Xô nhanh chóng sụp đổ.

Đối với nước ta, kẻ thù cho rằng: Đảng đang nắm chắc quân đội và công an. Vì thế chúng ráo riết thực hiện chiêu bài “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang hầu làm cho đội ngũ cán bộ quân đội và công an dao động, mất phương hướng chính trị theo đúng  kịch bản “không đánh mà thắng”. Cụ thể là khi có biến động chính trị, quân đội và công an “trung lập” án binh, bất động, không đứng về phe nào. Phải hiểu rõ đây là cuộc chiến “không khói súng”, nhưng không kém phần gay go, quyết liệt; bởi đó là cuộc đấu tranh về tư tưởng, lý luận; là sự giành giật địa hạt chính trị trong đời sống tinh thần của từng người lính.

Những người có hiểu biết đều thừa nhận: “chiến tranh là sự kế tục của chính trị”. Bởi quân đội bao giờ cũng gắn liền với nhà nước, mà nhà nước là sản phẩm tất yếu của đấu tranh giành quyền lực chính trị; không bao giờ và không ở đâu có thứ quân đội “đứng ngoài chính trị”, hoặc “không dính đến chính trị”.

Là một bộ phận của nhà nước, quân đội của bất cứ chế độ xã hội nào cũng đều phụ thuộc vào đường lối chính trị của các thế lực cầm quyền; đồng thời các lực lượng chính trị cầm quyền bao giờ cũng tìm mọi cách để nắm chắc lực lượng vũ trang bằng mọi giá. Do vậy, ngay từ khi xuất hiện, quân đội luôn sẵn có bản chất chính trị của nhà nước và giai cấp sinh ra nó.

Vì vậy, trái với sự bịa đặt về cái gọi là “lực lượng vũ trang phi chính trị”, “giả nhân giả nghĩa” hầu lừa gạt những người nhẹ dạ - cả tin. Chúng ta bao giờ cũng công khai nói rõ bản chất của lực lượng vũ trang nói chung, của Quân đội ta nói riêng. Ngay tại Cương lĩnh đầu tiên năm 1930, Đảng đã khẳng định: “Tổ chức ra quân đội công nông”. Hồ Chí Minh - người Cha thân yêu của lực lượng vũ trang thường nhắc nhở: “Quân đội ta có sức mạnh vô địch, vì nó là một quân đội nhân dân do Đảng ta xây dựng, Đảng ta lãnh đạo và giáo dục”; vì thế “Phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong quân đội”.

Cần phải nói thêm rằng mấy trăm năm qua quân đội nhiều nước phương Tây đã được sử dụng nhằm thực hiện các mục tiêu như xâm lược, lật đổ, can thiệp quân sự... theo ý đồ chính trị của các thế lực cầm quyền; bản chất là quân đội của các đế quốc. Tính từ năm 1990 đến nay, quân đội Mỹ đã liên tục can dự vào đời sống chính trị của các nước và các khu vực, kể cả tiến hành chiến tranh, như: vùng Vịnh Pec-xích năm 1991, Nam Tư năm 1999, Áp-ga-ni-xtan năm 2001, I-rắc năm 2003, Li Bi năm 2011... Gần đây, ai cũng biết vai trò  của quân đội trong các sự biến ở Bắc Phi - Trung Đông. Riêng Thái Lan, hơn 70 năm qua, quân đội đã thực hiện đảo chính rất nhiều lần, và nhiều lần chấp chính!

“Phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang nói chung, quân đội nói riêng là một khẩu hiệu mỵ dân; một đòi hỏi vô lý!

“Phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang thực chất là âm mưu của các thế lực thù địch nhằm thúc đẩy “diễn biến hòa bình” cũng như “tự diễn biến” từ phía nội bộ ta.

Thực tiễn lịch sử cách mạng nước ta đã cho thấy, một khi thiếu sự lãnh đạo của Đảng, lực lượng vũ trang sẽ biến chất, mất phương hướng chính trị; không còn là lực lượng vũ trang của Nhân dân, không còn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ dạy: “Quân sự mà không có chính trị như cây không có gốc, vô dụng lại có hại”.

Xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, mà cốt lõi là tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, chăm lo xây dựng bản chất giai cấp công nhân gắn liền với xây dựng tính Nhân dân và tính dân tộc của Quân đội ta là một bài học thành công của Đảng ta đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Quân đội ta mãi mãi “trung với nước - hiếu với Dân”. “Trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với Nhân dân, với cách mạng, với Đảng”./

SỰ THẬT
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
37582783