Truy cập hiện tại

Đang có 91 khách và không thành viên đang online

Vạch trần sự xuyên tạc vô cùng nguy hiểm!

(TUAG)- Một trong những thủ đoạn của các thế lực thù địch là xuyên tạc. Chúng nói đúng thành sai, nói không thành có hoặc ngược lại; chuyện thế này nói thành thế khác, ít nói thành nhiều; đơn lẽ, cá biệt “thổi” thành phổ biến… Trước thềm Đại hội Đảng, chúng tiếp tục rêu rao rằng việc xử lý cán bộ tham nhũng, tiêu cực chỉ là “đấu đá nội bộ,” “phe cánh chính trị”; là “sự thất bại nặng nề của công tác nhân sự mà Đảng Cộng sản lãnh đạo”. Chúng quy kết sở dĩ cán bộ, đảng viên sai phạm là bởi “Đảng Cộng sản thiếu năng lực, không đảm bảo dân chủ khi thực hiện lựa chọn nhân sự”, công tác cán bộ chỉ phục vụ các phe phái, lợi ích nhóm… Tất cả đều nhằm chứng minh “độc đảng” là “độc tài”, là quan liêu-tham nhũng… Nó đối lập với dân chủ; dân chủ chỉ có trong điều kiện “đa nguyên”, “đa đảng”… Muốn có dân chủ thật sự phải thay đổi chế độ chính trị, phải sửa đổi Hiến pháp (bỏ điều 4…). Cụ thể là phải xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Gần một thế kỷ đã trôi qua, lịch sử đã khẳng định ở nước ta: Không có một lực lượng chính trị nào ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đưa sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Tuy nhiên, trong điều kiện Đảng ta là đảng cầm quyền, hoạt động trong môi trường phát triển kinh tế thị trường, mở cửa hội nhập…; cán bộ, đảng viên giữ nhiều trọng trách, thường xuyên phải đối mặt với những cám dỗ của tiền bạc, của cải vật chất, quyền lực, lợi ích cá nhân, … Đòi hỏi mỗi đảng viên và cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo càng phải chăm lo giữ vững tính tiên phong gương mẫu. Nếu không có nhận thức đầy đủ, sâu sắc điều đó, nếu không tích cực và kiên trì rèn luyện thì rất dễ bị thoái hóa, biến chất. Bác Hồ trước lúc đi xa đã cảnh báo: "Một dân tộc, một đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân".

Trong những năm vừa qua Đảng ta chủ trương: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Gần đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định: "Vừa qua chúng ta đã làm rất nhiều việc, từ công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán được đẩy mạnh, kỷ luật nghiêm minh, công khai nhiều cán bộ sai phạm, cả cán bộ cấp cao, cán bộ đương chức, nghỉ hưu, cả cán bộ liên quan đến nhân sự Đại hội Đảng, không loại trừ ai. Nhưng trong khi làm, chúng ta vẫn có ý thức bảo vệ cán bộ và mang tính nhân văn. Công tác điều tra, truy tố, xét xử  được chỉ đạo quyết liệt, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, rất nghiêm khắc nhưng cũng rất nhân văn". Nhìn lại từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã xử lý kỷ luật hơn 110 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý, trong đó có 24 Ủy viên Trung ương, nguyên Ủy viên Trung ương, 2 Ủy viên Bộ Chính trị, 1 nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, 26 sỹ quan cấp tướng, thể hiện sự quyết liệt, không nể nang. Các cơ quan tiến hành tố tụng đã khởi tố 8.883 vụ/14.984 bị can, truy tố 7.346 vụ/14.247 bị can, xét xử sơ thẩm 6.934 vụ/13.287 bị can về các tội tham nhũng, chức vụ, kinh tế (trong đó có 6 nguyên Ủy viên Trung ương, 1 nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, 4 nguyên Bộ trưởng)…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh: "Chúng ta làm và có kết quả thật chứ không phải chỉ nói suông… Chúng ta không chùng xuống, không dừng, không nghỉ, nhưng cũng không quá đà mà rất nhân văn. Vì sao làm được như vậy? Đó là sự cố gắng của toàn Đảng, toàn dân, sự đồng lòng nhất trí của cả xã hội, được Nhân dân ủng hộ rất lớn, nhưng cái lớn nhất là chủ trương của chúng ta đúng…Sắp tới còn làm mạnh hơn nữa, đúng pháp luật, đúng lương tâm, để giáo dục, cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe, ngăn chặn là chính, chứ không phải cốt xử nhiều mới là tốt, làm sao để không phải xử, không xảy ra mới là tốt, mục đích của chúng ta là như thế, nhân văn là thế”./.
                    
Sự thật
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
17510146