Truy cập hiện tại

Đang có 91 khách và không thành viên đang online

Huyện ủy Châu Thành tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra số 1149 của Bộ Chính trị

(TGAG)- Sáng ngày 30/8, Đoàn kiểm tra số 1149 của Bộ Chính trị đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành về lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 26 ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết số 18 ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Đi cùng đoàn công tác có đồng chí Ngô Hồng Yến - UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Đinh Thị Việt Huỳnh - TUV, Bí thư Huyện ủy và các đồng chí trong Ban Thường vụ huyện ủy.


Tại buổi làm việc, đoàn được nghe Huyện ủy Châu Thành báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện hai Nghị quyết, đặc biệt là trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện thời gian qua. Đồng thời, địa phương đã có những đề xuất, kiến nghị về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện thông qua đoàn công tác đến Bộ Chính trị.      

Đến nay, huyện Châu Thành đã triển khai đồng bộ, nghiêm túc cả hai Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về việc sắp xếp tổ chức bộ máy. Cụ thể, địa phương đã thực hiện bố trí đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị; đồng chí Trưởng Ban Tổ chức đồng thời là Trưởng phòng Nội vụ huyện; đồng chí Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch UBMTTQVN huyện. Thí điểm mô hình Phó trưởng Ban Dân vận đồng thời là Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện. Thực hiện mô hình Bí thư đồng thời là Chủ tịch UBND xã được 9/13 xã, thị trấn. Hợp nhất, sắp xếp lại đơn vị sự nghiệp công lập, đã giảm 1 đầu mối từ 61 đơn vị xuống còn 60 đơn vị. Sáp nhập Trung tâm Y tế huyện và Bệnh viện Đa khoa huyện. Sáp nhập Trung tâm Văn hóa và Trung tâm Thể dục thể thao.Tại buổi làm việc, Đoàn đã ghi nhận những ý kiến đề xuất, kiến nghị của Huyện ủy Châu Thành. Đồng thời, đánh giá cao tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm của địa phương trong việc quán triệt, triển khai thực hiện hai Nghị quyết của Trung ương. Qua đó, Đoàn sẽ tổng hợp các ý kiến đề xuất của địa phương để thông qua Bộ chính trị trong thời gian tới.


Trúc Phương
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
17197300