Truy cập hiện tại

Đang có 42 khách và không thành viên đang online

Hội nghị ban chấp hành Đảng bộ huyện Châu Thành lần thứ 24 khóa XI

(TGAG)- Ngày 15-12-2017, Ban thường vụ huyện ủy Châu Thành tổ chức hội nghị ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 24 (mở rộng) nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội của huyện năm 2017. Đồng chí Đinh Thị Việt Huỳnh -TUV- Bí thư huyện ủy Châu Thành chủ trì hội nghị


Năm 2017, Ban thường vụ huyện ủy Châu Thành đã tập trung lãnh chỉ đạo các cấp ủy chính quyền, cơ quan, đơn vị trong toàn huyện tiếp tục chủ động triển khai và tổ chức thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội. Theo đó, trong công tác vận động quần chúng, tập trung tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng chính sách pháp luật của nhà nước, tuyên truyền an toàn giao thông, phòng chống tội phạm; Tuyên truyền thực hiện nghị quyết của huyện ủy và chương trình phát triển kinh tế xã hội của huyện; Tuyên truyền xây dựng đời sống văn hóa; các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm. Bên cạnh đó, trao huy hiệu 30,40,45 và 50 năm tuổi đảng cho 73 đồng chí và tổ chức kết nạp đảng viên mới được 235/200 đồng chí nâng tổng số đảng viên trong toàn huyện lên 4.169 đảng viên. Cùng với đó, công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục được tăng cường quan tâm. Ngoài ra, hoạt động của hệ thống mặt trận và các đoàn thể tiếp tục được củng cố kiện toàn và phát huy hiệu quả. Song song đó, năm 2017, kinh tế - xã hội huyện Châu Thành tiếp tục phát triển ổn định, đạt được nhiều kết quả quan trọng như: Tổng diện tích gieo trồng cả năm là 83.512,56 ha, trong đó, lúa: 80.741,74 ha đạt 104,54 % so kế hoạch, ước năng suất bình quân cả năm là 6,27 tấn/ha, tăng 0,58 tấn so cùng kỳ. Trong năm đã phát triển mới 19 cơ sở, hiện toàn huyện có 1.066 cơ sở thu hút 2.573 lao động. Về văn hóa, xã hội được thường xuyên quan tâm thực hiện đồng bộ, có nhiều chuyển biến tích cực, đã giải quyết việc làm cho 5.681 lao động đạt 113,62% kế hoạch. Bên cạnh đó, chi trả kịp thời các chế độ cho các đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội. Công tác giao quân đạt 100% chỉ tiêu trên giao. Tình hình an ninh và trận tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo, số vụ phạm pháp hình sự và tệ nạn xã hội giảm so với cùng kỳ. Về Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay toàn huyện đạt 6/19 tiêu chí, 22/49 chỉ tiêu. Trong đó xã Vĩnh Thành, Vĩnh Nhuận được công nhận nông thôn mới. Xã Cần Đăng đang hoàn chỉnh các hồ sơ thủ tục đề nghị tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2017.

Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Đinh Thị Việt Huỳnh - TUV- Bí thư huyện ủy Châu Thành lưu ý một số nội dung cần tập trung thực hiện trong thời gian tới như: Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đẩy mạnh việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi; Nâng chất các hợp tác xã kiểu mới; Thực hiện tốt công tác thu trên địa bàn; Nâng chất các tiêu chỉ đã đạt và tiếp tục thực hiện các tiêu chí trong chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính góp phần phát triển kinh tế xã hội; Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với từng nhiệm vụ cụ thể; Tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ đảng viên và nhân dân về nội dung Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ./.

Minh Thiện


Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
15540095