Truy cập hiện tại

Đang có 324 khách và không thành viên đang online

Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Tân Châu khóa XI, Hội nghị lần thứ mười hai (mở rộng)

(TGAG)- Ngày 14-12-2017, Ban Thường vụ Thị ủy Tân Châu tổ chức Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa XI (mở rộng) để kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2017 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Thạnh, Phó Ban Nội chính Tỉnh ủy; Đồng chí Nguyễn Đắc Tài, Tỉnh ủy viên - Bí thư Thị ủy Chủ trì Hội nghị.


Năm 2017, kinh tế - xã hội của thị xã tiếp tục phát triển tốt, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra. Theo đó, tổng giá trị sản xuất theo giá hiện hành thực hiện được gần 6.300 tỷ đồng, đạt 102,63% kế hoạch (Trong đó, Khu vực nông, lâm, thủy sản đạt 103,13%; khu vực công nghiệp đạt 102,44% và khu vực xây dựng đạt 116,99% so kế hoạch). Tổng mức bán lẻ háng hóa ước đạt gần 5.000 tỷ đồng, tăng 8,98% so với cùng kỳ năm 2016; doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt trên 950 tỷ đồng, tăng 12,56% so cùng kỳ. Tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu qua cửa khẩu Vĩnh Xương tăng so với cùng kỳ (Trong đó, xuất nhập khẩu chính ngạch đạt gần 34 triệu USD, tăng 21%; xuất nhập khẩu tiểu ngạch đạt gần 120.000 USD tăng 5% so với cùng kỳ). Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ước thực hiện được trên 2.000 tỷ đồng tăng 16,04% so cùng kỳ; Giá trị sản xuất ngành xây dựng ước đạt gần 600 tỷ đồng, tăng 12,32% so năm 2016. Nhiều công trình, dự án trọng điểm đã được triển khai thực hiện và hoàn thành, từng bước phát huy hiệu quả.

Giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt trên 2.400 tỷ đồng, đạt 100,03% so kế hoạch, tăng 0,94% so cùng kỳ; ước sản lượng lúa đạt 184.635 tấn, bằng 90,96% so năm 2016. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt kết quả khả quan; đến nay, thị xã đạt 7/19 tiêu chí, các xã thuộc lộ trình của tỉnh và thị xã đạt từ 13 tiêu chí trở lên. Riêng xã điểm Phú Vĩnh đã cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí, phấn đấu được công nhận vào cuối năm 2017. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt trên 114 tỷ đồng (đạt 107% dự toán tỉnh giao và 100,90% dự toán thị xã giao).

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội gặt hái được nhiều thành tựu. Nổi bật là tỷ lệ học sinh thi đỗ tốt nghiệp THPT đạt 100% và đứng đầu toàn tỉnh; thị xã đã lãnh đạo thành công Đại hội Thể dục Thể thao thị xã lần thứ VIII/2017 và kỷ niệm 260 năm thành lập Tân Châu đạo. Mối quan hệ đối ngoại hợp tác với chính quyền và nhân dân huyện Lecdec, tỉnh Kandal, Vương quốc Campuchia tiếp tục duy trì giữ vững; An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực nội địa và biên giới tiếp tục được ổn định. Công tác chỉ đạo, điều hành Quản lý Nhà nước và cải cách hành chính được tăng cường thực hiện theo hướng “kỷ cương, kỷ luật”.

Công tác xây dựng Đảng và vận động quần chúng đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Nổi bật, thị xã đã xây dựng Đề án vị trí việc làm cơ quan Đảng, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội thị xã. Lãnh đạo tổ chức thành công đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2017-2020 và bầu cử trưởng, phó khóm, ấp nhiệm kỳ 2017-2020. Công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên được triển khai có hiệu quả. Công tác Dân vận được quan tâm đổi mới; Ban Chấp hành Thị đoàn, Hội Cựu Chiến binh và LĐLĐ thị xã tổ chức thành công Đại hội đại biểu cấp thị xã nhiệm kỳ mới. 


Năm 2018, là năm giữa nhiệm kỳ thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu của kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020. Trên tinh thần đó, các ngành, các cấp cần xác định rõ nhiệm vụ, yêu cầu để từ đó xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo hướng tích cực, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế và điều kiện nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của thị xã một cách bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của thị xã.

Kết luận hội nghị, Bí thư thị ủy Nguyễn Đắc Tài đề nghị các cấp ủy đảng, đơn vị, địa phương trong năm 2018 cần quan tâm sắp xếp tinh giản biên chế theo chủ trương của Đảng; tiếp tục nhân rộng có hiệu quả các mô hình sản xuất nông nghiệp, nhất là chủ động ứng phó tình hình thời tiết; tiếp tục thực hiện tốt các tiêu chí về lộ trình nâng cấp đô thị thị xã lên đô thị loại III; quan tâm tự chủ về tài chính, đẩy mạnh khai thác tốt các nguồn thu, đặc biệt là nguồn thu từ tài nguyên; huy động nguồn lực thực hiện an sinh xã hội; tiếp tục tập trung nâng chất các tiêu chí về lộ trình nông thôn mới; giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, phòng chống buôn lậu; thường xuyên làm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đẩy mạnh công tác kiểm tra trong Đảng, nhất là việc khắc phục những hạn chế, thiếu xót của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng chất tổ kiểm tra công vụ, chấn chỉnh lề lối làm việc, nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên; tăng cường đối thoại với nhân dân; Mặt trận và các đoàn thể đổi mới công tác tuyên truyền, đi sâu, đi sát nắm bắt tình hình dư luận xã hội,…

Văn PhôTiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
18096891