Truy cập hiện tại

Đang có 75 khách và không thành viên đang online

Công tác nội chính

Huyện ủy Phú Tân quán triệt chuyên đề về công tác Nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí

(TGAG)- Sáng ngày 16-5, Huyện ủy Phú Tân tổ chức Hội nghị quán triệt, bồi dưỡng chuyên đề công tác Nội chính năm 2017 cho các đồng chí trong Ban thường vụ huyện ủy, Ban chấp hành huyện ủy, Bí thư các chi đảng bộ ngành huyện, xã thị trấn và thủ trưởng các ban ngành đoàn thể huyện. Tham dự Hội nghị có Bí thư huyện ủy Lâm Phước Trung; Phó Bí thư thường trực huyện ủy Lê Khánh Hội; Phó bí thư, Chủ tịch Ủy Ban nhân dân huyện Dương Văn Cường.
 


Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe triển khai, quán triệt thực hiện Chỉ thị số 15- CT/TW ngày 7/7/2007 của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí và Kết luận số 21, ngày 25/5/2012 của Hội nghị Trung ương 05 khóa XI về việc Tiếp tục thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ 03 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí. Ngoài ra các đại biểu còn được nghe triển khai các chuyên đề về công tác Nội chính và công tác nội chính Đảng; Tổng quan về tham nhũng và công tác phòng chống tham nhũng; Công tác tiếp công dân và xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh...

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bí thư huyện ủy Lâm Phước Trung khẳng định: Công tác nội chính và phòng chống tham nhũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, có vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng và người đứng đầu các cấp trong hệ thống chính trị, nhất là trong giai đoạn hiện nay. Bí thư Huyện ủy đề nghị các đại biểu nghiêm túc thực hiện các nội dung; quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên của đơn vị mình nghiêm túc thực hiện đúng tinh thần của Chỉ thị số 15. Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể lòng ghép vào nội dung thực hiện quyết định 217, 218 của Bộ chính trị tham gia giám sát phản biện xã hội, tạo điều kiện để nhân dân tham góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; các cấp chính quyền bổ sung vào kế hoạch phòng chống tham nhũng, lãng phí và có giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn có hiểu quả./.

Nguyễn Thắng


Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
16680364