Truy cập hiện tại

Đang có 54 khách và không thành viên đang online

Công tác kiểm tra

Đoàn giám sát Tỉnh ủy An Giang và Quân khu 9 tổ chức giám sát chuyên đề đối với Đảng ủy Quân sự tỉnh

(TGAG)- Ngày 16-6, Đoàn giám sát Tỉnh ủy An Giang và Đảng ủy Quân khu 9 tổ chức hội nghị công bố kết luận kết quả giám sát chuyên đề đối với Đảng ủy Quân sự tỉnh và cán bộ chủ chốt thuộc Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh. Đồng chí Võ Anh Kiệt - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
 

Trong thời gian 20 ngày tiến hành giám sát toàn diện đối với tập thể Đảng ủy Quân sự tỉnh và các cán bộ chủ chốt thuộc Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh về chức năng, nhiệm vụ làm tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc. Nâng cao chất lượng, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương tỉnh. Xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đủ sức lãnh đạo hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong giai đoạn mới. Đoàn giám sát Tỉnh ủy An Giang và Đảng ủy Quân khu kết luận: Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, các ngành, các địa phương quán triệt, tổ chức thực hiện đầy đủ các văn bản về nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết Đề án xây dựng khu vực phòng thủ, được Bộ Tổng Tham mưu chọn tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm xây dựng, hoạt động chốt chiến đấu dân quân thường trực biên giới đạt kết quả tốt. Lãnh đạo điều chỉnh hệ thống các văn kiện tác chiến phòng thủ, kế hoạch sẵn sàng chiến đấu các cấp đúng quy định, thực hiện tốt công tác biên chế tổ chức lực lượng. Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương thực hiện đúng quy trình các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu. Công tác tuyển sinh quân sự được tổ chức chặt chẽ, đạt hiệu quả cao. Tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng đúng quy định. Lãnh đạo thực hiện đúng, đủ chương trình giáo dục chính trị cho các đối tượng, quản lý chặt chẽ tư tưởng bộ đội; triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp đấu tranh phòng chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa. Thực hiện tốt Chỉ thị 917 của Bộ Quốc phòng về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Đầu tư xây dựng, nâng cấp doanh trại, nơi ăn, nghỉ cho bộ đội chính quy, xanh, sạch, đẹp. Thực hiện tốt cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”.

Về công tác xây dựng Đảng bộ, Đảng ủy Quân sự tỉnh quán triệt và chấp hành nghiêm nguyên tắc, chế độ sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. Triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 03, 05 của Bộ Chính trị và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Công tác cán bộ được triển khai thực hiện chặt chẽ, đúng quy chế. Cấp ủy, UBKT các cấp lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác kiểm tra, giám sát.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn giám sát Tỉnh ủy và Quân khu cũng nêu ra một số vấn đề còn hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác sẵn sàng chiến đấu, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ cũng như trong lãnh đạo xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, chất lượng chính trị đối với lực lượng Dân quân tự vệ, Dự bị động viên chưa được nâng lên. Chất lượng sinh hoạt của một số cấp ủy, chi bộ có mặt còn hạn chế; công tác giáo dục, quản lý, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên có lúc chưa kịp thời.
Tin, ảnh: Ngọc Huỳnh
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
37581727