Truy cập hiện tại

Đang có 61 khách và không thành viên đang online

Công tác kiểm tra

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp dân và tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo

(TGAG)- Thời gian qua, do làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nên chất lượng, hiệu quả công tác tiếp dân và tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy An Giang được nâng lên so với nhiệm kỳ trước.

Đạt được kết quả trên là do UBKT Tỉnh ủy thực hiện nghiêm túc theo Chỉ thị 29-CT/TU, ngày 10/3/2015 của Tỉnh ủy về công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; tổ chức cuộc họp triển khai quán triệt trong nội bộ cơ quan; đồng thời xây dựng Quy định số 01-QĐ/UBKTTU, ngày 07/12/2015 về việc tiếp nhận, xử lý đơn thư, tiếp đảng viên và công dân. Trên cơ sở đó, UBKT Tỉnh ủy phân công 01 đồng chí tham gia tiếp dân tại trụ sở tiếp công dân tỉnh; tại cơ quan phân công Phòng giải quyết khiếu tố là đầu mối tham mưu giúp Thường trực Ủy ban trong việc tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

Năm 2015, tại cơ quan UBKT Tỉnh ủy đã tổ chức tiếp công dân với 15 lượt, vụ việc chủ yếu liên quan đến tranh chấp đất đai, đền bù giải tỏa. Cán bộ tiếp dân đã giải thích và hướng dẫn công dân liên hệ đến cơ quan chuyên môn để được giải quyết theo yêu cầu nguyện vọng của công dân do những vụ khiếu nại trên không thuộc thẩm quyền giải quyết của UBKT Tỉnh ủy.

Về công tác tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn thư

Trong năm 2015, UBKT Tỉnh ủy đã tiếp nhận 114 đơn (giảm 57 đơn so với năm 2014), trong đó đơn không đủ điều kiện 62 đơn, còn lại 52 đơn đủ điều kiện xử lý (6 đơn khiếu nại, 46 đơn tố cáo). Trong đó, nội dung khiếu nại chủ yếu về thiếu trách nhiệm trong quá trình giải quyết vụ việc, bao che cho sai phạm của cán bộ không xử lý, đề bạc, bổ nhiệm cán bộ sai quy định; khiếu nại kỷ luật đảng. Nội dung tố cáo cán bộ bao che trù dập, có hành vi hối lộ, tiêu cực, có biểu hiện về suy thoái đạo đức, tham nhũng, vi phạm đạo đức lối sống về quan hệ nam nữ.

Kết quả xử lý đơn thư

UBKT Tỉnh ủy đã chuyển cơ quan chuyên môn giải quyết theo thẩm quyền 44 đơn, trong đó: sở ban ngành 5 đơn, UBKT các huyện thị 39 đơn, còn lại 2 đơn UBKT Tỉnh ủy đã giải quyết xong. Nhận được kết quả phúc đáp 26 trường hợp.

Nhìn chung, công tác tiếp công dân và tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh của công dân được đảm bảo theo quy định, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân nêu cao tinh thần trách nhiệm, lắng nghe, chia sẻ những bức xúc của người dân, hướng dẫn đúng pháp luật, giải thích thuyết phục người dân đồng thuận với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Đồng thời đôn đốc UBKT các huyện thị và các ngành chức năng sớm giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp khiếu nại, tố cáo kéo dài, đã được giải quyết đúng chính sách pháp luật nhưng vẫn tiếp khiếu do ý thức về pháp luật chưa cao. Tình trạng tố cáo người giải quyết khiếu nại xuất phát từ việc khiếu nại không đạt được mục đích, nhưng không cung cấp được thông tin tài liệu. Cán bộ tiếp công dân, giải thích để người dân hiểu và chấp hành kết quả giải quyết hoặc thực hiện quyền khiếu nại tiếp, nhưng phần lớn người tố cáo không chấp nhận.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp dân và tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, trong thời gian tới, UBKT Tỉnh ủy tăng cường mối quan hệ trong việc tiếp công dân với Ban tiếp công dân tỉnh. Phối hợp, đôn đốc UBKT các huyện thị, thành thực hiện việc tiếp công dân và trả lời kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy nhận thức rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác tiếp dân và tiếp nhận xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp có đủ trình độ, năng lực, kỹ năng giao tiếp trong thực hiện việc tiếp dân và tiếp nhận xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo để tham mưu kịp thời cho các cấp lãnh đạo chỉ đạo, xem xét, giải quyết những đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến tổ chức đảng và đảng viên bảo đảm tính khách quan, chặt chẽ, công minh, hạn chế tình trạng khiếu nại, tố cáo kéo dài làm mất công sức, thời gian, chi phí của các tổ chức đảng; giữ gìn sự nghiêm minh, dân chủ trong thi hành kỷ luật của Đảng, đáp ứng yêu cầu của công tác xây dựng Đảng trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời, tạo được niềm tin sâu sắc đối với cán bộ, đảng viên và Nhân dân./.

NGUYỄN VIỆT BÌNH
UBKT Tỉnh ủy An Giang

Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
21860425