Truy cập hiện tại

Đang có 41 khách và không thành viên đang online

Công tác kiểm tra

Châu Thành: Tiếp Đoàn kiểm tra Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo Quyết định số 3130-QĐ/TU

(TUAG)- Ngày 28/6, Đoàn kiểm tra Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo Quyết định số 3130-QĐ/TU về kiểm tra chấp hành đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành và cán bộ chủ chốt, do đồng chí Nguyễn Văn Chiến, Phó Trưởng Phòng Giải quyết khiếu nại - tố cáo, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đến kiểm tra tại Đảng ủy thị trấn An Châu và Đảng ủy xã Bình Thạnh.
 

Quang cảnh buổi kiểm tra tại Đảng ủy thị trấn An Châu
 

Quang cảnh buổi kiểm tra tại Đảng ủy xã Bình Thạnh

Tiếp đoàn kiểm tra, có đồng chí Bùi Công Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; đồng chí Trần Tấn Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy thị trấn An Châu; đồng chí Nguyễn Hữu Tân, Huyện uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Bình Thạnh; đồng chí Nguyễn Văn Hà, Huyện ủy viên, Chánh văn phòng Huyện ủy.


Đồng chí Trần Tấn Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy thị trấn An Châu phát biểu tại buổi kiểm tra
 

Đồng chí Nguyễn Hữu Tân, Huyện uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Bình Thạnh phát biểu tại buổi kiểm tra

Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra về các mặt về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của các cấp. Tình hình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/20169 của Bộ Chính trị và các quy định về nêu gương; Chỉ thị số 15-CT/TU, ngày 12/01/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh. Về tổ chức thực hiện quy chế làm việc, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ. Việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. Về lãnh đạo thực hiện công tác quân sự, quốc phòng, an ninh trật tự tại địa phương.
                                
Kim Xuyến, Hoa Võ
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
35159392