Truy cập hiện tại

Đang có 421 khách và không thành viên đang online

Phú Tân: Hội nghị giao ban an ninh tư tưởng- văn hóa và dự luận xã hội 09 tháng đầu năm 2017

(TGAG)- Sáng ngày 03/11/2017, Huyện ủy Phú Tân tổ chức Hội nghị giao ban an ninh tư tưởng, văn hóa và dự luận xã hội 9 tháng đầu năm 2017. Đến dự có ông Võ Thanh Khoa - Trưởng phòng dự luận xã hội Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Lê Khánh Hội - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì hội nghị.


Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Khánh Hội - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cho rằng trong 09 tháng đầu năm 2017, mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự lãnh đạo của Huyện ủy, UBND huyện cùng sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cho nên kinh tế của huyện tiếp tục phát triển ổn định, đến nay huyện đã thực đạt được 16/16 chỉ tiêu đề ra theo nghị quyết HĐND huyện, nhiều công trình được đầu tư mới; công tác an sinh xã hội được quan tâm. Đời sống vật chất tinh thần của người nông dân được cải thiện. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục được cả hệ thống chính trị tích cực thực hiện. Đến nay, toàn huyện có 02 xã đạt chuẩn Nông thôn mới, huyện đang tập trung, triển khai hỗ trợ xã Phú Lâm đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2017. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ổn định... từ đó tư tưởng, tâm trạng và dự luận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân ổn định, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Trong thời gian tới, đồng chí Lê Khánh Hội - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy yêu cầu thành viên Ban Chỉ đạo 94 huyện tiếp tục củng cố lại thành viên; thực hiện nghiêm Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tổ dự luận xã hội huyện và xã, thị trấn cần bám sát nhiệm vụ chính trị để chủ động tuyên truyền trong nội bộ và nhân dân, tăng cường công tác tuyên truyền miệng; phát huy hiệu quả quản lý Nhà nước đối với lĩnh vực văn hóa, chấn chỉnh các hoạt động cho thuê âm thanh đám tiệc; tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII); quan tâm xây dựng mối quan hệ gắn bó với các chức sức, chức việc trong các tôn giáo; thường xuyên quan tâm công tác nắm tinh hình dư luận xã hội liên quan đến đời sống của nhân dân; xử lý những vấn đề bức xúc trong xã hội, nhất là tình trạng vỡ hụi trên địa bàn huyện...

Nguyễn Thắng - Văn Giang


Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
17166317