Truy cập hiện tại

Đang có 72 khách và không thành viên đang online

Công tác dân vận - mặt trận

Mặt trận Tổ quốc thành phố Long Xuyên với nhiều mô hình, cách làm sáng tạo góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận

(TGAG)- Đất nước ta bước vào giai đoạn hội nhập và phát triển mới, với thời cơ và thách thức đan xen. Yêu cầu của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế, nhất là việc tiếp tục xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững mạnh để đáp ứng sự phát triển nhanh, bền vững của nền kinh tế, sự phát triển của văn hoá, xã hội và tăng cường quốc phòng, an ninh… đòi hỏi phải tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể nhân dân.

Nhận thức được tầm quan trọng trên, trong nhiều năm qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Long Xuyên luôn chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy trong việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các tổ chức thành viên; từ đó ngày càng phát huy tinh thần chủ động sáng tạo của cán bộ Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội trên địa bàn. Nhiều phong trào mang lại hiệu quả trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần củng cố hệ thống chính trị vững mạnh, nhất là ở địa bàn khu dân cư. Qua đó, lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, Mặt trận đoàn thể ngày càng được nâng lên.Điểm nổi bật trong việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ thành phố trong thời gian qua phải kể đến việc đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, nhằm đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Theo đó, hệ thống Mặt trận và các tổ chức thành viên luôn nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của nhân dân, cập nhật những thông tin chính xác, kịp thời của nhân dân để phản ánh, kiến nghị với cấp ủy, chính quyền trong quá trình hoạch định và tổ chức thực hiện những quyết sách, giải pháp lãnh đạo, điều hành, nhất là những vấn đề liên quan đến an sinh xã hội trên địa bàn thành phố.

Trong nhiệm kỳ qua, ngoài việc tuyên truyền trên thông tin đại chúng, họp các câu lạc bộ, tổ khu phố… các xã, phường trên địa bàn thành phố đã thành lập được các tổ trực tiếp tuyên truyền đến các hộ dân vào ngày thứ bảy và chủ nhật. Bên cạnh đó nhiều mô hình và phương pháp tuyên truyền khá hiệu quả, mang lại nhiều kết quả, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, nhận thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân được nâng lên, phát huy tốt sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội hàng năm của thành phố.

Thông qua việc đổi mới phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc MTTQ các cấp triển khai xây dựng các mô hình điểm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" như: Mô hình “Khu dân cư bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm”, mô hình “ Hàng rào cây xanh, cột cờ thẳng tắp” tại 02 xã nông thôn mới; mô hình “Khu dân cư an ninh trật tự và an toàn vệ sinh thực phẩm”, mô hình camera an ninh… tại các phường, xã đã góp phần giảm bớt tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn, nhận thức trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân từng bước được nâng lên, nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Công tác vận động Quỹ “Vì người nghèo” được chú trọng đổi mới về nội dung phương thức, với những cách làm sáng tạo, thực hiện đúng quy chế hướng dẫn đã tạo ra phong trào sâu rộng trong toàn xã hội.  Điểm nổi bật trong nhiệm kỳ này là tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy cho chủ trương phối hợp với địa phương xây dựng mới mô hình khu dân cư Đại đoàn kết cho hộ nghèo không có đất ở, cuối năm 2016 đến nay đã triển khai xây dựng 8 khu dân cư Đại đoàn kết, tổng kinh phí trên 20 tỷ đồng, đã bố trí 186 hộ nghèo không có đất ở ổn định cuộc sống vươn lên thoát nghèo bền vững. Qua 5 năm (2014-2019) toàn thành phố đã tiếp nhận gần 49 tỷ đồng, đã cất mới và sửa chữa 683 căn nhà Đại đoàn kết, chăm lo cho hơn 98.000 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; trợ giúp khó khăn cho gần 9.500 trường hợp ốm đau, tang chế, hỏa hoạn, thiên tai và  các trường hợp khó khăn đột xuất khác trên địa bàn thành phố.

Song song đó, mô hình mới nhằm góp phần nâng cao mức sống cho người nghèo đang hưởng chính sách bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố đã được cấp ủy, MTTQ và các đoàn thể từ thành phố đến phường xã quan tâm triển khai thực hiện. Qua 3 năm, đã hỗ trợ cho 517 lượt người nghèo với số tiền gần 1,5 tỷ đồng. Cụ thể, trong năm 2016 đã thực hiện chăm lo cho 135 người với mức hỗ trợ khu vực thành thị 900.000 đồng/người/tháng và khu vực nông thôn là 700.000 đồng/người/ tháng. Năm 2017 đã vận đông hỗ trợ 196 người; năm 2018 qua rà soát hỗ trợ cho 186 người với mức hỗ trợ từ 200.000 – 650.000 đồng/ngươi/tháng.

Với việc tăng cường các hình thức đối thoại, thảo luận dân chủ trong nhân dân, cán bộ mặt trận đã chủ động cung cấp thông tin cho nhân dân, định hướng dư luận xã hội, phản bác những thông tin xuyên tạc hoặc lệch lạc, gây tâm lý hoài nghi trong nhân dân. Đặc biệt là thông qua công tác phối hợp với Hội đồng nhân dân (HĐND) và Đảng ủy phường, xã tổ chức cho Đại biểu HĐND tiếp xúc cử tri trước kỳ họp kết hợp với đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo Đảng, chính quyền thành phố với nhân dân được thực hiện 02lần /năm tại 13 phường, xã, qua đó đã ghi nhận 1.648 ý kiến. Với các ý kiến của cử tri đã được lãnh đạo thành phố kịp thời ghi nhận và giải quyết những kiến nghị chính đáng của nhân dân, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố; đồng thời tăng cường mối liên hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân.

MTTQ các cấp luôn quan tâm và coi trọng việc phát huy hiệu quả đội ngũ cán bộ chuyên trách, cộng tác viên; quan tâm quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Mặt trận có phẩm chất, năng lực và kỹ năng vận động nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.Với những đóng góp trên, tại Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Long Xuyên lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 -2024 vừa qua, đồng chí Đặng Thị Hoa Rây, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Long Xuyên đã đánh giá cao vai trò của MTTQ thành phố. MTTQ không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả, tăng cường các hoạt động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng nhân dân thông qua việc sâu sát cơ sở, nâng cao chất lượng các buổi tiếp xúc và đối thoại trực tiếp với nhân dân định kỳ 2 lần/năm, tổ chức hoạt động giám sát và phản biện thường xuyên, định kỳ… qua đó kịp thời tổng hợp các vấn đề bức xúc, kiến nghị của nhân dân báo cáo Thành ủy - UBND thành phố chỉ đạo giải quyết, tạo sự an tâm, đồng thuận trong nhân dân. Nhiều cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do MTTQ phát động, với những mô hình, cách làm sáng tạo mang lại hiệu quả tích cực; qua đó đã góp phần quan trọng vào việc huy động nhân dân chủ động tham gia cùng chính quyền chăm lo kịp thời cho các đối tượng, giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, giữ gìn an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội… ;MTTQ đã thể tốt vai trò trung tâm đoàn kết, là cầu nối các tổ chức thành viên, đồng bào tôn giáo trên địa bàn thành phố, giữ gìn mối quan hệ gắn bó mật thiết với cộng đồng người Việt Nam định cư ở nước ngoài; có sự chủ động trong vận động nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo sự đồng thuận, ủng hộ ngày càng cao của nhân dân, tăng cường thắt chặt khối đại đoàn kết toàn dân tộc; góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương nói riêng, thành phố Long Xuyên nói chung theo hướng  phát triển bền vững, văn minh và hiện đại.

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển” cùng với quyết tâm đổi mới toàn diện các mặt công tác, các lĩnh vực hoạt động của Mặt trận… đã được Đại hội đề ra ; hy vọng rằng trong nhiệm kỳ 2019 -2024 sắp tới MTTQ thành phố sẽ gặt gái được nhiều thành quả tốt đẹp trong việc củng cố và phát huy sức mạnh của khối Đại đoàn kết toàn dân tộc của thành phố vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
                                                                
Thanh Khiết
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
15540185