Truy cập hiện tại

Đang có 290 khách và không thành viên đang online

Công tác dân vận - mặt trận

Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ và các kỹ năng cho Chủ tịch Ủy ban Mặt trận cấp xã năm 2016

(TGAG)- Ngày 19/9/2016, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ và các kỹ năng cho Chủ tịch Mặt trận xã năm 2016. Đến dự buổi lễ khai giảng có ông Nguyễn Quí Hân - Phó Chủ tịch Mặt trận tỉnh; ông Phạm Trung Quân - Phó Giám đốc Sở Nội vụ và 109 học viên là Chủ tịch Mặt trận xã trên địa bàn tỉnh.

Qua lớp tập huấn lần này nhằm trang bị những kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác của Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã, kỹ năng tổ chức, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào, chương trình xây dựng nông thôn mới; việc thực hiện quy chế dân chủ, chính sách tôn giáo ở xã; kỹ năng xử lý một số tình huống và giải đáp những vướng mắc, khó khăn khi thực hiện Điều lệ, các quy chế và chính sách của Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã. Qua đó, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức xã có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ, năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý hành chính, quản lý điều hành kinh tế - xã hội và thực thi công vụ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn theo chủ trương của Chính phủ.

Lớp tập huấn sẽ diễn ra trong thời gian 05 ngày (từ ngày 19 - 23/9/2016)

Văn Mãi – MTTQ tỉnh
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
17516211