Truy cập hiện tại

Đang có 144 khách và không thành viên đang online

Công tác dân vận - mặt trận - đoàn thể

Hội nghị phản biện xã hội dự thảo Luật tín ngưỡng, tôn giáo

(TGAG)- Ngày 11/10/2016, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Luật tín ngưỡng, tôn giáo. Tham dự hội nghị có trên 70 đại biểu là đại diện các dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh, các vị lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh qua các thời kỳ, thành viên các Hội đồng tư vấn của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố. Ông Trương Hoàng Trọng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị.
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích, thảo luận và đóng góp một số ý kiến như: Việc ban hành Luật trong giai đoạn hiện nay là rất cần thiết và đánh giá cao tinh thần tiến bộ trong quá trình xây dựng luật nhất là việc tăng thêm 03 chương 27 điều so với Pháp lệnh trước đây. Tuy nhiên, dự thảo hiện nay có nhiều quy định còn thể hiện sự chồng chéo với các Luật hiện hành như Luật đất đai, Luật giáo dục,… và đề nghị dự thảo cần nghiên cứu giảm bớt việc báo cáo của các tổ chức tôn giáo; cần quy định bình đẳng với các tổ chức xã hội khác và khi thực hiện cần tuân thủ các quy định của pháp luật; cần bổ sung thêm tại Điều 5 về hành vi lợi dụng hoạt động tín ngưỡng tuyên truyên mê tín dị đoan trong xã hội; tại Điều 25 đề nghị bỏ khoản 6 vì khi các tổ chức tôn giáo cấp trên thay đổi thì cấp dưới sẽ thay đổi theo, do đó ko cần quy định này; tại Điều 36 đề nghị thêm việc miễn nhiệm;… Các ý kiến tại hội nghị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổng hợp báo cáo Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam./.

Tin, ảnh:  Thanh Phong
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
32513640