Truy cập hiện tại

Đang có 193 khách và không thành viên đang online

Công tác dân vận - mặt trận

Công tác đối ngoại nhân dân năm 2014 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2015

(TGAG)- Với vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh và đối ngoại, những năm qua Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã quan tâm chỉ đạo triển khai đồng bộ, toàn diện các hoạt động đối ngoại, kết hợp hài hòa ngoại giao chính trị với ngoại giao kinh tế, văn hóa, nhằm thu hút nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vững chủ quyền lãnh thổ quốc gia.
Năm 2014, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) tỉnh đã phát huy tích cực vai trò đại diện cho tiếng nói của nhân dân, góp phần quan trọng triển khai thực hiện chủ trương đoàn kết, tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; tăng cường vai trò của MTTQVN các cấp trên mọi lĩnh vực: từ nâng cao nhận thức, chăm lo đời sống nhân dân đến phát huy dân chủ. Làm cầu nối, làm tăng sự tín nhiệm của nhân dân với hệ thống chính trị. Đặc biệt công tác đối ngoại nhân dân được tăng cường và mở rộng.
Một số kết quả nổi bật như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Biên giới quốc gia, Luật Đánh bắt thủy sản, Luật Chống phá rừng của Campuchia cho nhân dân sinh sống và làm ăn tại 18 xã giáp biên giới. Vận động nhân dân sinh sống theo biên giới tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc, được 72 cuộc trên 3.000 lượt người tham dự. Hình thức tổ chức phong phú, linh hoạt như: tuyên truyền miệng, hội thi, tọa đàm... góp phần nâng cao nhận thức cho nhân dân khi qua lại biên giới.
Từ khi thực hiện Thông cáo chung Campuchia - Việt Nam, do lãnh đạo Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia và lãnh đạo MTTQVN ký kết ngày 10/4/2009 tại Hội thảo “Xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị Campuchia - Việt Nam”. MTTQVN tỉnh An Giang đã cùng Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia tỉnh Kandal và tỉnh Takeo đã ký kết Bản ghi nhớ “Xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển”, giai đoạn 2010 - 2014; đã tổng kết đánh giá vào tháng 5/2014; đồng thời ký kết giai đoạn 2014 - 2019. Trong quá trình thực hiện ký kết ghi nhớ MTTQVN các cấp chú ý đến việc gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về công tác mặt trận, trao đổi nắm tình hình nhân dân để xử lý những vướng mắc trong quan hệ giữa các xã giáp biên, cấp cơ sở duy trì 3 tháng một lần; MTTQVN tỉnh duy trì mỗi năm họp 1 lần giữa MTTQVN tỉnh An Giang với Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia tỉnh Takeo và tỉnh Kandanl.
Ngoài công tác tuyên truyền vận động, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh, các huyện biên giới thuộc tỉnh An Giang đã vận động các nhà hảo tâm, y bác sỹ trong và ngoài tỉnh tổ chức Đoàn thăm hỏi, tặng quà và khám bệnh cho bà con nghèo của hai tỉnh Kandal và Takeo với tổng số tiền trên 1,5 tỷ đồng. Công tác phát huy vai trò, nhiệm vụ người Việt Nam ở nước ngoài được Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh, 11 huyện, thị, thành lồng ghép thông tin đối ngoại, tuyên truyền chính sách của Đảng, Nhà nước đối với kiều bào, qua đó vận động bào con đóng góp xây dựng quê hương.
Nhằm tham mưu có hiệu quả cho Tỉnh ủy về công tác Việt kiều, hàng năm Ủy ban MTTQVN tỉnh tổ chức thăm Tổng Hội Việt kiều tại thành phố Phnom Penh, Chi Hội Việt kiều tại hai tỉnh Kandal, Takeo và các hộ Việt kiều để nắm tình hình đời sống của bà con người Việt. Hiện nay, trên địa bàn 14 xã biên giới của tỉnh Kandal và Takeo có khoảng 31.075 Việt kiều sinh sống; đa số còn nghèo, làm thuê hoặc mua bán nhỏ, cuộc sống gặp nhiều khó khăn; hằng năm Mặt trận, Hội phụ nữ các cấp trong tỉnh duy trì công tác thăm hỏi, hỗ trợ vật chất cho bà con. Phối hợp với Sở Ngoại vụ khảo sát nắm số liệu về Việt kiều là người An Giang trên địa bàn tỉnh. Tham mưu Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí mua mặt bằng và xây dựng trường học cho con em người Campuchia gốc Việt tại tỉnh Takeo với tổng kinh phí 266.470.061 USD, sẽ khởi công trong tháng 01 năm 2015.
Năm 2014, công tác đối ngoại nhân dân của Ủy ban MTTQVN các cấp được duy trì và mở rộng; công tác tuyên truyền, vận động thực hiện chủ trương, chính sách có liên quan đến biên giới, người Việt Nam ở nước ngoài được Mặt trận, các đoàn thể tổ chức hiện hiện với nhiều nội dung, hình thức phong phú. Công tác giao lưu, hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong đối ngoại nhân dân của Mặt trận, các đoàn thể ngày càng mở rộng, chủ động và chất lượng hơn.
Tuy nhiên, công tác đối ngoại nhân dân của tỉnh vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như: nhận thức của một số cán bộ, tổ chức, cơ quan đơn vị về nhiệm vụ đối ngoại nhân dân trong tình hình mới chưa đầy đủ, từ đó từng lúc, từng nơi chưa có kế hoạch hoặc quan tâm đến công tác này. Mặt trận cấp cơ sở ở các xã biên giới thiếu kinh phí thực hiện đối ngoại nhân dân.
Phát huy kết quả đạt được năm 2014, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh đề ra nhiệm vụ cơ bản năm 2015, với quan điểm tiếp tục “Mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân; Tăng cường đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam tỉnh An Giang với nhân dân Campuchia ở tỉnh Kandal và Takeo”.
Tiếp tục tuyên truyền về truyền thống hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia; về việc Việt Nam là thành viên Hội đồng nhân quyền Liên Hiệp quốc nhiệm kỳ 2014 - 2016; về đoàn kết quốc tế; Luật Biên giới quốc gia và chính sách về người Việt Nam ở nước ngoài; về phòng, chống buôn lậu. Ngoài ra, các huyện, thị, thành phối hợp với Đồn Biên phòng các xã biên giới duy trì “Điểm sáng văn hóa” trên tuyến biên giới nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân từ đó chấp hành Luật Biên giới và những luật có liên quan đến biên giới.
Mặt trận tỉnh sẽ phối hợp với Biên phòng tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm công tác tuyên truyền giữa 18 xã của MTTQVN tỉnh An Giang và 14 xã của Mặt trận đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia tỉnh Takeo, tỉnh Kandanl.
Tổ chức các hoạt động thăm hỏi, chúc mừng và tặng quà cho Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia và nhân dân nghèo của hai tỉnh bạn Kandal, Takeo nhân các ngày lễ, tết cổ truyền của dân tộc...
Phối hợp với Tổng hội người Campuchia gốc Việt Nam (Vương quốc Campuchia) nắm thông tin và tình hình bà con Việt kiều đang sinh sống tại Campuchia.
Phối hợp Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, Sở Ngoại vụ, các đoàn thể khai thác dự án của các tổ chức quốc tế và phi chính phủ tạo nguồn lực phát triển kinh tế tỉnh nhà./.

Nguyễn Thị Minh Nguyệt
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh AG

Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
17197010