Truy cập hiện tại

Đang có 96 khách và không thành viên đang online

Phát huy truyền thống vẻ vang của Văn phòng cấp ủy

(TGAG)- Cách đây 85 năm, từ ngày 14 đến 31/10/1930, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ nhất được tiến hành tại Hương Cảng (Trung Quốc). Hội nghị đã quyết định thành lập các bộ phận chuyên môn giúp việc Trung ương Đảng - tiền thân của Văn phòng cấp ủy ngày nay. Đến tháng 5 năm 1947, Văn phòng Trung ương Đảng chính thức được thành lập tại xã Quảng Nạp, huyện Định Hóa (Thái Nguyên).

Là cơ quan tham mưu, phục vụ trực tiếp cho các cơ quan lãnh đạo cấp cao của Đảng, Văn phòng Trung ương Đảng luôn được sự giáo dục, rèn luyện, động viên khích lệ của các cơ quan cao nhất của Đảng, nhờ đó mà không ngừng trưởng thành, có những đóng góp tích cực vào sự nghiệp cách mạng.

Cùng với cả nước, tháng 4 năm 1930, tổ chức Đảng đầu tiên của tỉnh ra đời tại xã Long Điền, huyện Chợ Mới và sau đó các cơ quan đảng cấp tỉnh được hình thành như: Ban Chấp ủy lâm thời tỉnh Long Xuyên, Ban Cán sự miền Tây, Ban Chấp ủy lâm thời tỉnh Châu Đốc - Long Xuyên và đến năm 1945 là Tỉnh ủy Long Xuyên, Châu Đốc thì các hoạt động mang tính chuyên môn, nghiệp vụ của Văn phòng cấp ủy luôn không thể thiếu trong mọi hoạt động của các cấp ủy đảng. Đó là các hoạt động liên lạc, in ấn, phát hành, phổ biến tài liệu, sách, báo...

Trong suốt quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, Văn phòng Tỉnh ủy đã phối hợp với các ban đảng, các cấp chính quyền, các đoàn thể phục vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Đảng bộ, quân và dân tiến hành kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. Mặc dù phải chịu nhiều hy sinh, gian khổ, song đội ngũ cán bộ Văn phòng cấp ủy vẫn một lòng trung kiên, tận tụy, không ngại gian khổ, hy sinh, vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công tác tham mưu, giúp việc, phục vụ bảo đảm cho hoạt động của cấp ủy đảng luôn thông suốt trong mọi tình huống, mọi giai đoạn.

Tháng 4 năm 1975, cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước thắng lợi hoàn toàn. Đảng bộ và Nhân dân An Giang bắt tay vào xây dựng chính quyền, ổn định kinh tế - xã hội và bảo vệ biên giới Tây Nam Tổ quốc. Tổ chức và yêu cầu nhiệm vụ của Văn phòng Tỉnh ủy chuyển sang thời kỳ mới, hoạt động Văn phòng tuy có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn; nhưng với truyền thống đoàn kết một lòng đã góp phần hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Phát huy truyền thống vẻ vang và kế tục sự nghiệp của các thế hệ đi trước, những năm qua, tập thể cán bộ, công chức Văn phòng Tỉnh ủy luôn đoàn kết, phấn đấu, vượt qua khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, chủ động tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là triển khai có hiệu quả các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết... của Trung ương và của Tỉnh ủy. Trực tiếp tổ chức công tác thông tin, tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và chấp hành nghiêm túc chế độ báo cáo về Trung ương; trực tiếp dự thảo và tham gia dự thảo nhiều nghị quyết, chỉ thị, kết luận quan trọng của cấp ủy để triển khai thực hiện. Tổ chức phục vụ chu đáo các hội nghị của cấp ủy. Bảo đảm các điều kiện làm việc của cấp ủy và các ban đảng của Tỉnh ủy. Văn bản hóa kịp thời các ý kiến kết luận của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy... Thực hiện tốt công tác lưu trữ, công tác cơ yếu - công nghệ thông tin; công tác tài chính, quản trị... Trong quá trình hoạt động, Văn phòng Tỉnh ủy luôn giữ vững nguyên tắc, tận tâm, tận lực với công việc. Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy liên tục nhiều năm đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh, trong đó có nhiều năm đạt xuất sắc, tiêu biểu. Cơ quan Văn phòng và các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên đạt vững mạnh. Đặc biệt, năm 2015, Văn phòng Tỉnh ủy và Văn phòng cấp ủy các cấp đã phối hợp với các ban đảng, các cấp, các ngành tham mưu, giúp cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở, cấp huyện và đang chuẩn bị chu đáo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Trải qua chặng đường 85 năm, các thế hệ cán bộ, nhân viên Văn phòng Tỉnh ủy đã viết tiếp trang sử vẻ vang và xây đắp thêm cho truyền thống tốt đẹp của đơn vị. Đó là lòng trung thành với sự nghiệp cách mạng, vượt qua mọi hy sinh, gian khổ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành mọi nhiệm vụ cấp ủy giao phó. Đội ngũ cán bộ Văn phòng rất hạnh phúc được sống, làm việc trong môi trường thuận lợi, được thường xuyên tiếp xúc, học hỏi và được sự rèn luyện, giáo dục của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy nên hầu hết đã trưởng thành về mọi mặt. Chúng ta vô cùng tự hào và vui mừng khi mà có nhiều đồng chí là cán bộ chủ chốt của tỉnh, của các ngành, các địa phương đã có quá trình công tác và trưởng thành tại Văn phòng Tỉnh ủy qua các thời kỳ, đặc biệt có những đồng chí đã và đang giữ trọng trách của Trung ương và của tỉnh.

Ý thức được nhiệm vụ của cách mạng và của cơ quan trong chặng đường mới; trên cơ sở giữ gìn và phát huy truyền thống “Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, sáng tạo, tận tụy, chu đáo, giữ vững nguyên tắc”, tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Văn phòng Tỉnh ủy cần tiếp tục học tập nâng cao trình độ, rèn luyện phẩm chất đạo đức, đổi mới tư duy, tác phong làm việc và phương pháp công tác, hoàn thành tốt hơn nữa chức năng tham mưu, phục vụ, giúp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, trực tiếp là Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức điều hành công việc lãnh đạo của cấp ủy phấn đấu “Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, đoàn kết, đổi mới; khai thác tốt lợi thế và tiềm năng; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn để phát triển nhanh”.

ThS. NGUYỄN NHƯ ANH
Trưởng Phòng Nghiên Tổng hợp Văn phòng Tỉnh ủy

Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
18091139