Truy cập hiện tại

Đang có 227 khách và không thành viên đang online

Xây dựng Đảng

Xây dựng Đảng về đạo đức là một cuộc chiến đấu!

(TGAG)- Bác Hồ quan niệm: “Đảng ta là đạo đức là văn minh”. Quan niệm đó có nghĩa là tính tiền phong của Đảng không phải chỉ là vấn đề lý luận, tư tưởng-chính trị… mà cùng với đó, hết sức quan trọng, vô cùng quan trọng là vấn đề đạo đức. Bởi theo Người “Đức là gốc”, “Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng”, Bác nhấn mạnh: “không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”. Chẳng phải ngẫu nhiên mà bài giảng đầu tiên của Người cho lớp cán bộ đầu tiên chuẩn bị thành lập Đảng là bài giảng về đạo đức…
 

Tuy nhiên, trong một thời gian dài, nhận thức của chúng ta về xây dựng Đảng thường chỉ là xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức. Nói như vậy không phải không quan tâm đến vấn đề đạo đức, mà vấn đề đó được quan niệm nằm trong nội dung xây dựng Đảng về tư tưởng.

Qua tổng kết thực tiễn-cả thành công cũng nhự hạn chế, khuyết điểm, nhất là các khuyết điểm về tình trạng “suy thoái” ngày càng nguy hiểm của cán bộ, đảng viên. Đại lần thứ XII đã xác định: “Tập trung thực hiện mục tiêu: "Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức".

Đạo đức là những chuẩn mực giá trị được hình thành một cách khách quan trong xã hội, có tác dụng chi phối hành vi của con người. Vì thế cần chú trọng xây dựng hệ thống chuẩn mực các mối quan hệ của cán bộ, đảng viên với tổ chức đảng và với nhân dân. Nhằm trực tiếp góp phần: “… chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng”.

Phải nhận diện đúng và tích cực đấu tranh loại trừ các biểu hiện: Ích kỷ, vụ lợi; chỉ lo thu vén cá nhân; ganh ghét, đố kỵ, so bì, tị nạnh. Vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, gây mất đoàn kết nội bộ; đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức; cục bộ, bè phái, tranh chức, tranh quyền; độc đoán, gia trưởng, thiếu dân chủ. Kê khai tài sản, thu nhập không trung thực. Quan liêu, xa rời quần chúng, không sâu sát cơ sở; thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, bức xúc và đòi hỏi chính đáng của nhân dân. Tham ô, tham nhũng. Thao túng trong công tác cán bộ; chạy chức, chạy quyền, chạy chỗ, chạy luân chuyển, chạy bằng cấp, chạy tội... Sử dụng quyền lực được giao để phục vụ lợi ích cá nhân hoặc để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi…

Vì vậy, phải kiên quyết sàng lọc, miễn nhiệm, thay thế, cho từ chức đối với số cán bộ có những biểu hiện yếu kém nói trên. Xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, trách nhiệm, năng lực và động cơ đúng đắn, thật sự tiên phong, gương mẫu, luôn đặt lợi ích của tập thể, quốc gia, dân tộc lên trên lợi ích cá nhân, thật sự là cán bộ của dân, phục vụ nhân dân.

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng; cán bộ, đảng viên vi phạm phải có hình thức xử lý kịp thời, chính xác, bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng.

Hằng năm, người đứng đầu và từng cán bộ, đảng viên phải có cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống. Các cấp uỷ, tổ chức đảng kiểm tra, giám sát việc thực hiện cam kết của cán bộ, đảng viên ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình.

Về phương pháp đấu tranh, xây dựng, Bác chỉ dạy: Đã là người thì ai cũng có chỗ hay, chỗ dở, chỗ xấu, chỗ tốt, ai cũng có thiện, có ác ở trong mình. Vấn đề là dám nhìn thẳng vào con người mình, không tự lừa dối, huyễn hoặc; thấy rõ cái hay, cái tốt, cái thiện để phát huy và thấy rõ cái dở, cái xấu, cái ác để khắc phục. Tu dưỡng đạo đức phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, suốt đời.

Phải nhớ đúng, thực hiện tốt lời Người dạy: “Một dân tộc, một đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân".

Phải hiểu đúng: “Đây là một cuộc chiến đấu khổng lồ” mà kẻ thù còn nguy hiểm hơn thực dân, đế quốc./.

Sự thật
------------------

Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
21180768