Truy cập hiện tại

Đang có 73 khách và không thành viên đang online

Xây dựng Đảng

Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức Hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ

(TGAG)- Sáng ngày 02-10-2018, Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức Hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2015-2020). Ông Vương Bình Thạnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đến dự và phát biểu chỉ đạo.
 

Nửa đầu nhiệm kỳ 2015-2020, các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Công an tỉnh đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng cấp trên; phát huy vai trò nòng cốt, chủ động tham mưu, đề xuất thực hiện các chủ trương, giải pháp và sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, xử lý kịp thời các yếu tố gây mất ổn định chính trị, đấu tranh có hiệu quả, làm thất bại âm mưu phá hoại của các tế lực thù địch; ngăn chặn, kiềm chế và bước đầu làm giảm tội phạm hình sự; kéo giảm số vụ tai nạn giao thông; nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực an ninh trật tự. Cụ thể đã chủ động phòng ngừa, tấn công các loại tội phạm, tệ nạn xã hội đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra, giảm 22,6% số vụ phạm pháp hình sự, tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 78,4%, đặc biệt đã điều tra, khám phá  122 án rất  nghiêm trọng và biệt nghiêm trọng đạt tỷ lệ 95,3% vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra; triệt xóa trên 3.300 tụ điểm tệ nạn xã hội, tăng 209% so với cùng kỳ. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng luôn được tăng cường; thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ về mở đợt sinh hoạt chính trị “Tự soi, tự sửa” và nhận diện đấu tranh, ngăn chặn 17 biểu hiện suy thoái trong Công an nhân dân để tăng cường vai trò “gương mẫu, đi đầu” của lực lượng Công an nhân dân trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4.


Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Ông Vương Bình Thạnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đánh giá cao sự đóng góp của lực lượng Công an tỉnh trong việc quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại Hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thức XI đã đề ra. Đồng thời tin tưởng trong nửa nhiệm kỳ cuối, Đảng bộ Công an và lực lượng Công an toàn tỉnh sẽ phát huy những thành tích đạt được, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn thử thách để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh nhà.

Bích Trâm - Mai Phương
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
30199107