Truy cập hiện tại

Đang có 47 khách và không thành viên đang online

Xây dựng Đảng

Tân Châu: Tổng kết thực hiện phương thức lãnh đạo của Đảng và xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị

(TGAG)- Thị ủy Tân Châu vừa tổ chức hội nghị tổng kết phương thức lãnh đạo của Đảng và xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; tổng kết 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 17 ngày 15-10-2007 của Ban Bí thư (khóa X). Đến dự có ông Đinh Công Minh - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Đắc Tài - Bí thư thị ủy Tân Châu chủ trì hội nghị.

Đảng bộ Tân Châu có 63 tổ chức cơ sở đảng với 3.946 đảng viên. Tổng số biên chế cán bộ, viên chức là 2.240 người. Trong công cuộc đổi mới và hội nhập, với truyền thống đoàn kết, năng động sáng tạo, ý thức tự lực tự cường Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã  đã chung sức, chung lòng vượt qua khó khăn, thách thức để đưa kinh tế xã hội tiếp tục phát triển, giữ vững quốc phòng an ninh, làm tốt công tác an sinh xã hội, tăng cường đại đoàn kết dân tộc. Với vai trò là hạt nhân lãnh đạo của hệ thống chính trị, các tổ chức cơ sở đảng đã nhận thức vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ trong hệ thống chính trị. Đồng thời đảm bảo vai trò lãnh đạo toàn diện trên mọi lĩnh vực  ở đơn vị. Nhiều cấp ủy đã thực sự đổi mới nội dung, quy trình và xác định được những vấn đề trọng tâm, trọng điểm trong việc ban hành các Nghị quyết, tập trung chỉ đạo có hiệu quả việc xây dựng, tổ chức chi bộ trực thuộc trong sạch vững mạnh. Trong triển khai các văn bản của thị xã cũng như cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của cấp trên. Thị xã luôn quan tâm và thực hiện bằng các giải pháp cụ thể, phù hợp với tình hình, đặc điểm của địa phương. Trong quá trình chỉ đạo thị xã luôn bám sát nhiệm vụ: “Phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt, xây dựng đời sống văn hóa là nền tảng”. Nhờ đó đã có sự đổi mới mạnh mẽ trong nâng cao hiệu quả, chất lượng hệ thống chính trị, góp phần quan trọng hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua.

Việc ban hành các quy định về công tác cán bộ luôn được thị ủy thực hiện nghiêm túc theo các Quyết định, quy định của Trung ương và tỉnh ủy. Đối với cán bộ quy hoạch giai đoạn 2020 - 2025 có 63/63 chi, đảng bộ trực thuộc đang xúc tiến các quy trình và gởi danh sách về Ban Thường vụ thị ủy phê duyệt. Bên cạnh đó  các cấp ủy đảng đều có kế hoạch kiểm tra giám sát về công tác cán bộ thuộc cấp mình quản lý. Kết quả 63/63 tổ chức cơ sở đảng được đánh giá, trong đó 49/63 tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh, chiếm tỷ lệ 77,77%.; 190/238 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đạt trong sạch vững mạnh, chiếm tỷ lệ 79,83%. Đảng viên hoàn thanh xuất sắc nhiệm vụ có 446 đồng chí, chiếm tỷ lệ 18,32%, chỉ có 13 đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ chiếm 0,36%. Giai đoạn 2010 – 2015 thị xã đã thực hiện việc đề bạc, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu cán bộ ứng cử là 141 cán bộ. Còn trong năm 2016 đến nay, thực hiện việc đề bạc, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu cán bộ ứng cử là 60 cán bộ, trong đó có 14 cán bộ nữ.
 

Hội nghị cũng tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 17 ngày 15-10-2007 của Ban Bí thư và Chỉ thị 32 ngày 01-9-2008 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới. Sau khi tiếp thu Chỉ thị,  Ban Thường vụ thị ủy đã tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt đến cán bộ chủ chốt và tổ chức thực hiện trong toàn Đảng bộ. Ban Thường vụ thị ủy chỉ đạo các cấp ủy đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị xây dựng quản lý và chỉ đạo hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Kịp thời định hướng và cung cấp thông tin đến cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân. Tính từ năm 2008 đến nay cấp ủy các cấp từ thị xã đến cơ sở đã tổ chức 424 lớp quán triệt Nghị quyết Trung ương các khóa; tổ chức 74 lớp quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội toàn quốc… cùng nhiều lớp học tập các chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên đề, thông tin thời sự, kinh tế  - xã hội, tình hình biển Đông... Đội ngũ báo cáo viên thường xuyên được củng cố, kiện toàn và mang lại hiệu quả cao.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư thị ủy Tân Châu Nguyễn Đắc Tài đánh giá cao những kết quả quả đạt được trong thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tin gọn, hiệu lực, hiệu quả và kết quả đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới thời gian qua. Đồng thời chỉ ra những mặt còn hạn chế, tồn tại trong quá trình thực hiện. Đồng chí Bí thư thị ủy đề nghị trong thời gian tới, lãnh các cấp ủy đảng và cán bộ chủ chốt trên địa bàn thị xã cần phải có chương trình hành động cụ thể, giải pháp hiệu quả trong quá trình thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tin gọn, hiệu lực, hiệu quả và đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước; thực hiện công tác cán bộ phải công tâm hướng đến hiệu quả công tác và năng lực quản lý đồng thời đảm bảo đời sống cán bộ. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời xử lý những vi phạm, sai phạm. Nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy cơ quan. Tích cực đi sâu sát vào thực tế để kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng và tình hình đời sống người dân. Từng đồng chí cán bộ đảng viên phải gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ và xây dựng đạo đức lối sống trong sạch, gương mẫu.

Khương Duy
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
37133807