Truy cập hiện tại

Đang có 54 khách và không thành viên đang online

Xây dựng Đảng

Chợ Mới tổng kết đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng

(TGAG)- Sáng ngày 14-3, Huyện ủy Chợ Mới tổ chức Hội nghị tổng kết đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trong 5 năm qua. Đồng chí Nguyễn Thanh Phong, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.
 

Toàn huyện Chợ Mới có 67 Chi, Đảng bộ trực thuộc với 6.849 đảng viên, trong 5 năm qua, Ban thường vụ Huyện ủy không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng, linh hoạt sáng tạo chủ động cụ thể hóa chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, xây dựng Nghị quyết kế hoạch của địa phương  sát hợp với tình hình trên các lĩnh vực: phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng,… Trong điều hành lãnh đạo các ngành, địa phương luôn đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ - tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách, từng bước nâng cao ý thức kỷ luật và phát huy tính năng động sáng tạo của cán bộ, đảng viên. Công tác quản lý, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, điều động luân chuyển, đề bạc, bổ nhiệm thực hiện đúng quy trình thủ tục, phù hợp vị trí, chức năng, nhiệm vụ. Tính từ năm 2011 đến nay đã điều động, luân chuyển, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại 191 lượt cán bộ và hầu hết đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị. 

Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Nguyễn Thanh Phong, Bí thư huyện ủy Chợ Mới, đề nghị các Chi, Đảng bộ, các ban, ngành đoàn thể phải xây dựng tổ chức cho mạnh, hệ thống chính trị phải vững, xây dựng chính quyền của nhân dân và vì dân, nâng cao phẩm hạnh của cán bộ lãnh đạo quản lý. Từng cán bộ, đảng viên toàn huyện phải tinh thông công việc hướng đến làm việc một cách chuyên nghiệp, năng động sáng tạo, nhìn xa trông rộng trong công việc, làm tốt công tác dân vận, vận động,… cần tiếp tục quán triệt sâu sắc phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, đổi mới hoàn thiện hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở.


Dịp này Ban Thường vụ huyện ủy tặng giấy khen cho 6 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ về công tác đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị thời gian qua./.

Nhật Nam
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
37800899