Truy cập hiện tại

Đang có 60 khách và không thành viên đang online

Xây dựng Đảng

Tri Tôn tổng kết công tác xây dựng Đảng 2020

(TUAG)- Ngày 15/01/2021, Ban Thường vụ Huyện ủy Tri Tôn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Tân - Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; đại diện 58 chi, đảng bộ cơ sở, 23 đồng chí Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy cơ sở, cán bộ xây dựng Đảng của 15 xã, thị trấn.Đồng chí Cao Quang Liêm - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Phan Văn Sương - Phó Bí thư Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Thị Phương Lan - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cùng chủ trì hội nghị.

Năm 2020, công tác tổ chức xây dựng Đảng có nhiều nhiệm vụ quan trọng. Thực hiện tốt việc rà soát, bổ sung cấp ủy và cán bộ chủ chốt cấp huyện, cấp cơ sở. Kết quả phân loại cuối năm 2020 có 12/58 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 45/205 chi bộ dưới cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Kết nạp mới 63 đảng viên, nâng tổng số đảng viên toàn đảng bộ huyện 3.681 đồng chí. Năm 2020 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 593 đồng chí.  

Công tác kiểm tra giám sát đã giải quyết tốt các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiểm tra có dấu hiệu vi phạm và thi hành kỷ luật kịp thời, đúng quy trình, quy định. Thực hiện tốt quy chế phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan trong công tác kiểm tra giám sát cũng như nhiệm vụ chính trị của huyện.

Công tác tuyên giáo đạt được nhiều thành tích đáng kể, chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội và triển khai đồng bộ, có hiệu quả các lĩnh vực công tác tuyên giáo. Thực hiện tốt nhiệm vụ đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Nắm bắt, định hướng dư luận xã hội phục vụ nhiệm vụ chính trị của huyện được nâng cao. Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với các cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết những vấn đề bức xúc của Nhân dân trên địa bàn. Kịp thời triển khai các chuyên đề Hồ Chí Minh đến cán bộ, đảng viên toàn huyện. Đôn đốc, định hướng và kịp thời cung cấp các tài liệu đến các ngành trong khối tuyên truyền, các đoàn thể và các chi đảng bộ cơ sở. Luôn quan tâm công tác nghiên cứu, biên soạn và giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống. Phối hợp chặt chẽ với các ban xây dựng Đảng và các ngành có liên quan mở các lớp bồi dưỡng, đào tạo lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên đạt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

Kết luận hội nghị, đồng chí Cao Quang Liêm nhắc lại những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, tháo gỡ chồng chéo về nội dung sinh hoạt chi bộ quân sự ở cơ sở. Phương châm của công tác kiểm tra, phòng ngừa là chính. Tuyên giáo tiếp tục thực hiện nhiệm vụ toàn diện nhằm thúc đẩy cho huyện phát triển KT-VH-XH, cán bộ, đảng viên phải học tập nghiêm túc.
Ngoài ra, đồng chí còn thông tin thêm một số nhiệm vụ trong phòng chống Covid-19, lễ công bố thị trấn Cô Tô, chuẩn bị Tết cho dân nghèo, công tác tuyển quân 2021, chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND.Dịp này, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tặng Giấy khen cho 12 chi, đảng bộ cơ sở đạt “Trong sạch vững mạnh” tiêu biểu; 12 tập thể, 26 cá nhân có nhiều thành tích trong học tập và theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội năm 2020./.

Trần Văn Hợp
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
31406918