Truy cập hiện tại

Đang có 39 khách và không thành viên đang online

An Giang tổng kết phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm 2014

TGAG)- Chiều ngày 22/5, Liên đoàn lao động tỉnh phối hợp Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) tổ chức Hội nghị tổng kết xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015. Tham dự hội nghị có trên 150 đồng chí đại diện Ban Vận động xây dựng đời sống văn hóa các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cấp tỉnh. Đồng chí Phạm Thế Triều - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo Phong trào “TDĐKXDĐSVH” chủ trì hội nghị.


Phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa ngày càng được quan tâm. Năm 2014, có 174/185 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký đạt chuẩn danh hiệu văn hóa năm 2014 (đạt 94,05%), đến cuối năm có 166 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tự chấm điểm. Kết quả, Ban Chỉ đạo Phong trào “TDĐKXDĐSVH” đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định công nhận 37 cơ quan, 56 đơn vị, 60 doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm 2014 (đạt 92,16% so với số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tự chấm điểm).

Dịp này, Ban Chỉ đạo Phong trào “TDĐKXDĐSVH” đã triển khai Hướng dẫn số 17/HD/BCĐ thực hiện Thông tư số 08/2014/TT-BVHTTDL về công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.
 
Cẩm Tú
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
15658806