Truy cập hiện tại

Đang có 69 khách và không thành viên đang online

Công văn định hướng nội dung tuyên truyền tháng 8-2018

(TGAG)- Thực hiện hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng nội dung tuyên truyền tháng 8-2018 như sau:

I- ĐỊNH HƯỚNG CHUNG

- Các hoạt động nổi bật của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; kết quả kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV; các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; tuyên truyền việc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII; việc triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 5, 6 khóa XII; Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị…

- Việc thực hiện các chương trình, kế hoạch trọng điểm của tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X; các chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII; các đề án, chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII, nhất là Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”...

- Phản ánh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, lễ hội của đồng bào các dân tộc, tôn giáo trong tỉnh; việc triển khai thực hiện Chương trình hành động số 33-CTr/TU của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; tuyên truyền Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 30-6-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

- Công tác thông tin đối ngoại; tình hình biển, đảo; công tác biên giới, đất liền, lược sử vùng đất Nam Bộ; khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; tiếp tục đấu tranh phản bác thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị về thực tế nhân quyền, tôn giáo, tín ngưỡng và công cuộc đổi mới tại Việt Nam.

II- MỘT SỐ NỘI DUNG TRỌNG TÂM TUYÊN TRUYỀN TRONG THÁNG 8-2018

- Việc triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; kết quả Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV; việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng...

- Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng, tăng cường tin, bài, phóng sự, hình ảnh liên quan đến cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và những cống hiến to lớn, quan trọng của Chủ tịch Tôn Đức Thắng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta; phản ánh các phong trào thi đua yêu nước, nêu bật những thành tựu đạt được của quê hương An Giang trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong thời gian qua; biểu dương và nhân rộng các cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến…

- Kết quả Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa IX; công tác sơ kết, đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020; đánh giá, phân tích làm rõ những cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành, nêu bật quyết tâm của tỉnh trong thực hiện các chương trình, kế hoạch trọng điểm của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X.

- Kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng trong tháng 8-2018 như: kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945) và Quốc khánh (02/9/1945); 57 năm thảm hoạ da cam ở Việt Nam (10/8/1961); 73 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945) và Ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888); Tháng hành động vì sự nghiệp giáo dục năm 2018, phản ánh Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường và công tác chuẩn bị năm học mới 2018-2019…

- Tuyên truyền thúc đẩy công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực: phòng chống buôn lậu, hàng giả; bảo đảm an toàn giao thông; phòng chống cháy nổ, cháy rừng mùa khô; bình ổn giá cả thị trường; bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm; phòng, chống các loại dịch bệnh ở người, bệnh trên gia súc, gia cầm… Tuyên truyền nâng cao cảnh báo sạt lở, giông lốc mùa mưa, bão, lũ thượng nguồn, hạn chế thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp; công tác phòng chống thiên tai, thời tiết cực đoan…

- Công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; phản ánh việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ; tuyên truyền, giải thích để người dân cảnh giác với các thông tin xấu độc trên mạng xã hội, không nghe theo sự xúi giục, lôi kéo kích động của các phần tử xấu, không tham gia biểu tình, tụ tập gây rối, vi phạm pháp luật…

- Tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của An Giang; công tác chuẩn bị cho Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang năm 2018; quảng bá các lễ hội văn hóa, thể thao, du lịch địa phương; biểu dương, nhân rộng gương “người tốt, việc tốt”, những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến ở các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị; kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, những vấn đề dư luận quan tâm…

Ngoài những định hướng trên, các địa phương, đơn vị căn cứ vào tình hình thực tế bổ sung làm phong phú nội dung tuyên truyền, đảm bảo thực hiện thông suốt và sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân.

Đề nghị các đồng chí quan tâm thực hiện.

TGAG
---------------
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
37131684