Truy cập hiện tại

Đang có 154 khách và không thành viên đang online

Công văn về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm”

(TGAG)- Ngày 23-5-2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang ban hành Công văn số 624-CV/BTGTU về việc sinh hoạt nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm”. Tuyên giáo An Giang xin giới thiệu.

Thực hiện Kế hoạch số 21-KH/TU ngày 30-3-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017, ngoài chuyên đề do Trung ương biên soạn, căn cứ vào tình hình thực tế của Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định chủ đề tập trung là “kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm” để tổ chức học tập cho đảng viên; thực hiện nhiệm vụ trên, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã xây dựng nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm” (đăng tải trên Trang thông tin điện tử “tuyengiaoangiang.vn”).

Hằng tháng, cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị lựa chọn nội dung về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các chuyên đề của Trung ương và nội dung của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm”, sát hợp tình hình, thiết thực giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm của chi bộ, cơ quan, đơn vị, gắn với nhiệm vụ chính trị được giao, để đưa vào sinh hoạt tại chi bộ, sinh hoạt định kỳ của tổ chức, cơ quan, đơn vị, coi đây là công việc quan trọng, thường xuyên.

Đề nghị các đồng chí quan tâm thực hiện.

TRƯỞNG BAN
(đã ký)    
Lê Hồng Khâm


Tải Chuyên đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm”

Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
37799887