Truy cập hiện tại

Đang có 472 khách và không thành viên đang online

Định hướng nội dung tuyên truyền tháng 7-2017

(TGAG)- Thực hiện hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng nội dung tuyên truyền tháng 7/2017 như sau:

I- MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG CHUNG

- Tuyên truyền 03 Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII; kết quả Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV; tiếp tục tuyên truyền Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên.

- Tuyên truyền thực hiện các chương trình trọng điểm của tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Đại hội X Đảng bộ tỉnh, nhất là Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; Nghị quyết số 09-NQ/TU của Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Chương trình hành động số 08-CTr/TU ngày 11/11/2016 của Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp giai đoạn  2016 - 2020 và định hướng đến năm 2025; Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh An Giang đến năm 2020; Chương trình hàng Việt về nông thôn…

- Tuyên truyền, phản ánh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, lễ hội của đồng bào các dân tộc, tôn giáo trong tỉnh; việc triển khai thực hiện Chương trình hành động số 33-CTr/TU của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

- Tuyên truyền công tác thông tin đối ngoại; “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2017” và kỷ niệm 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2017), 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (05/9/1962 - 05/9/2017).

- Tuyên truyền tình hình biển, đảo; công tác biên giới, đất liền, lược sử vùng đất Nam Bộ...; khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; tiếp tục đấu tranh phản bác thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị về thực tế nhân quyền, tôn giáo, tín ngưỡng và công cuộc đổi mới tại Việt Nam.

II- MỘT SỐ NỘI DUNG CẦN TẬP TRUNG TUYÊN TRUYỀN TRONG THÁNG 7/2017

- Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng trong tháng 7/2017 như: kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947); Ngày Dân số Thế giới (11/7); Ngày truyền thống Thanh niên xung phong (15/7); Ngày thành lập Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (28/7); 55 năm ngày thành lập lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7); 69 năm thành lập Hội Văn nghệ Việt Nam (25/7); ngày Việt Nam gia nhập ASEAN (28/7)...

- Thông tin tuyên truyền Kỳ họp lần thứ năm HĐND tỉnh khóa IX diễn ra từ 13-14/7/2017; các hoạt động tiếp xúc cử tri của Đại biểu Quốc hội báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV; Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội Liên đoàn Lao động tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023; Đại hội Đoàn thanh niên các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh An Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 - 2022; bầu cử Trưởng, Phó trưởng ấp, khóm, nhiệm kỳ 2017-2020 trên địa bàn tỉnh.

- Tuyên truyền kết quả kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm 2017 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017; bám sát vào các chỉ tiêu, giải pháp đã đề ra, đặc biệt là tập trung 3 khâu đột phá về phát triển nông nghiệp, du lịch và nguồn nhân lực, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2017; kịp thời thông tin các biện pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, diễn biến thời tiết bất thường; tuyên truyền công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, bình ổn giá cả thị trường...

- Tiếp tục tuyên truyền đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nêu bật nội dung chủ yếu của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; biểu dương, nhân rộng gương “người tốt, việc tốt”, tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác; phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc; đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội…

- Tuyên truyền, quảng bá các lễ hội văn hóa địa phương; thông tin, giới thiệu Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ 2 - năm 2017; Cuộc thi sáng tác ca khúc, bài ca cổ chủ đề kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng; tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh ở người; dịch cúm gia cầm H5N1; công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; công tác đảm bảo an toàn giao thông; phòng cháy chữa cháy; phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội…

Ngoài những định hướng trên, các địa phương, đơn vị căn cứ vào tình hình thực tế bổ sung làm phong phú nội dung tuyên truyền, đảm bảo thực hiện thông suốt và sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân.

Đề nghị các đồng chí quan tâm thực hiện.

K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
(đã ký)       
Cao Quang Liêm

Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
37581305