Truy cập hiện tại

Đang có 149 khách và không thành viên đang online

Đảng ủy Trường Đại học An Giang: Hội nghị sơ kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020

(TGAG)- Ngày 02/10/2018, Đảng ủy Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội nghị sơ kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Lâm Quốc Việt - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Dân Chính Đảng đã đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Hội nghị có sự hiện diện của các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học An Giang và gần 100 đại biểu là Bí thư, Phó Bí thư, khách mời của 32 Chi bộ trực thuộc.


Tại Đại hội, đại diện Ban thường vụ Đảng ủy trường đã thông qua báo cáo sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2015-2020 và Kiểm điểm giữa nhiệm kỳ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường.

Theo báo cáo, ngay từ sau Đại hội đến nay, Đảng bộ Trường đã đạt nhiều thành tựu đáng phấn khởi trong việc lãnh dạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ xây dựng Đảng. Cụ thể như: thực hiện tốt công tác đào, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ (tỉ lệ cán bộ lãnh đạo, quản lý và giảng viên có trình độ sau đại học là 480 người, chiếm tỉ lệ 96%); nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội (toàn bộ các chương trình đào tạo của Trường đáp ứng chuẩn đầu ra theo mô hình CDIO và đã được thẩm định theo yêu cầu của Thông tư 07 của Bộ Giáo dục và Đào tạo); công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế có nhiều đột phá (Trường đã triển khai thực hiện 12 đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ/tỉnh; 128 đề tài NCKH cấp trường/cơ sở; 468 bài báo được đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong và ngoài nước; tiếp 245 đoàn khách quốc tế; ký kết 26 biên bản ghi nhớ và thỏa thuận hợp tác với các trường đại học quốc tế); công tác xây dựng Đảng chuyển biến mạnh mẽ trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và kiểm tra giám sát; năng lực lãnh đạo của các cấp ủy ngày càng nâng lên, vai trò của các tổ chức đoàn thể được phát huy mạnh mẽ. Đặc biệt, Đảng ủy Trường đã triển khai nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Báo cáo sơ kết cũng đã chỉ rõ những thuận lợi, khó khăn, thách thức chủ yếu có tác động đến việc thực hiện Nghị quyết Đại hội trong những năm còn lại của nhiệm kỳ. Tham dự Hội nghị, đại diện các chi bộ cũng đã có những ý kiến đóng góp về giải pháp cho Đảng ủy Trường để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra trong Nghị quyết.


Đồng chí Lâm Quốc Việt – Phó Bí thư Đảng ủy Khối trao khen thưởng cho Đảng ủy Trường Đại học An Giang và 4 chi bộ về thành tích trong 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lâm Quốc Việt - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Dân Chính Đảng đánh giá cao thành tích của Đảng bộ ĐHAG đạt được trong những năm qua. Bên cạnh đó, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối hy vọng Nhà trường cần tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, giữ vững an ninh chính trị nội bộ, tổ chức tốt công tác kiểm tra giám sát cũng như tập trung làm tốt những nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong báo cáo sơ kết, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020.


06 đảng viên đạt danh hiệu “Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền” nhận khen thưởng của Đảng ủy Khối

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Dân Chính Đảng đã trao giấy khen cho tập thể Đảng ủy Trường Đại học An Giang cùng 4 chi bộ và 15 cá nhân đã có thành tích trong 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Bên cạnh đó, Đảng ủy Khối cũng đã trao khen thưởng cho Chi bộ XV (Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm) về thành tích “Tập thể chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền”; 6 đảng viên đạt danh hiệu “Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền”.

Anh Thư - TV
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
17155349