Truy cập hiện tại

Đang có 259 khách và không thành viên đang online

Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp: Hội nghị quán triệt, triển khai chuyên đề học tập và làm theo Bác năm 2022

(TUAG)- Sáng ngày 17/02, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt nghiên cứu, quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 về “Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, đủ phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”.

Theo đó, nội dung chuyên đề gồm có 02 phần, bao gồm: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, đủ phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; An Giang học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, đủ phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung nghiên cứu những nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, đủ phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ và liên hệ, vận dụng vào điều kiện thực tế của tỉnh An Giang hiện nay.

Việc tổ chức học tập chuyên đề nhằm góp phần nâng cao chất lượng công tác cán bộ, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Ngọc Dựng
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
26110567