Truy cập hiện tại

Đang có 31 khách và không thành viên đang online

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 3 năm thi hành Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014

(TGAG)- Sáng 30-7, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc, sơ kết 3 năm thi hành Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014. Tại điểm cầu An Giang, lãnh đạo Sở Tư pháp, Tòa án, Viện Kiểm sát cùng đại diện các ban, ngành tỉnh có liên quan cùng tham dự.
 
Sau 3 năm triển khai thi hành Luật Hôn nhân và Gia đình, các quy định của Luật dần đi vào cuộc sống, tác động tích cực tới đời sống hôn nhân, gia đình của người dân, ổn định nền tảng quan hệ xã hội, các quan hệ khác có liên quan; củng cố, hoàn thiện hơn chế độ hôn nhân và gia đình Việt Nam, góp phần đáng kể vào bảo vệ, bảo đảm tốt hơn quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân theo tinh thần Hiến pháp năm 2013. Công tác phổ biến tuyên truyền được chú trọng thực hiện toàn diện; công tác xây dựng thể chế để triển khai thi hành Luật nhận được sự quan tâm của các cấp có thẩm quyển; việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đã hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, cũng còn tồn tại một số hạn chế, xuất phát từ việc Luật có nhiều nội dung mới, đã tạo ra những khó khăn nhất định về nhận thức, cách tiếp cận, cơ chế pháp lý; một số quy định có tính tiến bộ, phù hợp với điều kiện phát triển mới nhưng do còn chịu ảnh hưởng bởi tập quán, văn hóa truyền thống… Tại hội nghị, đại biểu các ngành, địa phương đã tập trung thảo luận, đánh giá những tác động tích cực, nhận diện những vấn đề bất cập, vướng mắc, trên cơ sở đó đưa ra những giải pháp phù hợp về xây dựng pháp luật, áp dụng pháp luật và nâng cao nhận thức của cơ quan, tổ chức, người dân về pháp luật hôn nhân và gia đình.

Bộ Tư pháp đề xuất các bộ ngành, địa phương và tổ chức tiếp tục hoàn thiện thể chế nhằm cụ thể hóa đầy đủ quy định, nội dung của Luật Hôn nhân và Gia đình. Các cấp có thẩm quyền rà soát, nghiên cứu những vấn đề bất cập, vướng mắc để kịp thời sửa đổi, bổ sung; các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan trong phạm vi chức năng, thẩm quyền cần kịp thời có những hướng dẫn để cụ thể hóa quy định của luật và các văn bản hướng dẫn của luật.
Tin, ảnh:  Khánh Hưng
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
31429953