Truy cập hiện tại

Đang có 95 khách và không thành viên đang online

Mặt trận Tổ quốc tỉnh An Giang với công tác tham gia xây dựng chính quyền

(TGAG)- Năm 2019, Mặt trận Tổ quốc các cấp phối hợp các tổ chức thành viên, các cơ quan đơn vị liên quan và phát huy vai trò nòng cốt của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc, chức việc các tôn giáo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh của tỉnh năm 2019, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng vững mạnh.
    
Hệ thống MTTQ các cấp trong tỉnh phối hợp các tổ chức thành viên và các ngành chức năng tập trung tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Trung ương và tỉnh phát động. Qua đó, đã góp phần nâng cao nhận thức cho đoàn viên, hội viên và Nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội; góp phần củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.


Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân và các đại biểu dự lễ phát động tháng cao điểm “Vì người nghèo”

Đẩy mạnh công tác vận động tài trợ, từ đầu năm đến nay Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh đã tiếp nhận tiền và hiện vật quy tiền trên 189 tỷ đồng (trong đó thu theo Kế hoạch số 27-KH/TU được 1,802 tỷ đồng). Từ số tiền vận động được đã chi trên 191,77 tỷ đồng thực hiện: Cất mới 2.134 căn nhà, sửa chữa 380 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo; thăm hỏi, tặng quà cho 208.383 lượt hộ nghèo; trợ giúp khó khăn đột xuất cho 88.811 trường hợp; trợ giúp học hành, hỗ trợ khám chữa bệnh, trợ giúp cho sản xuất; thực hiện chương trình An sinh xã hội và phân bổ sang Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, Quỹ Khuyến học, Quỹ Xã hội công đoàn theo quy định.

Công tác đối ngoại nhân dân với các tỉnh giáp biên thuộc Vương quốc Campuchia tiếp tục được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Bản ghi nhớ "Xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển" giai đoạn 2014 - 2019 giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang (Việt Nam) với Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia tỉnh Kandal và tỉnh Takeo (Vương quốc Campuchia); tiếp tục ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2019 - 2021. Qua 05 năm thực hiện Bản ghi nhớ hợp tác đã nâng cao được nhận thức của người dân sinh sống tại khu vực biên giới, giúp Nhân dân các huyện giáp biên giới hiểu đúng và chấp hành pháp luật khi qua lại biên giới mua bán, sản xuất và thăm thân nhân...; tổ chức 02 đợt thăm hỏi, tặng 400 phần quà, tổng trị giá 100.000.000đ cho người dân có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Takeo và tỉnh Kandal; đến thăm Hội Khmer - Việt Nam tại Campuchia và tỉnh Siem Reap để nắm tình hình đời sống, tâm tư, nguyện vọng của bà con Việt kiều đang sinh sống tại Campuchia. Qua đó, kiến nghị với các ngành chức năng của tỉnh để có định hướng cho hoạt động đối ngoại Nhân dân năm 2020.


Đoàn công tác Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự lễ thành lập Mặt trận đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia tỉnh Takeo

Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh phối hợp với các đoàn thể chính trị xã hội cùng cấp đã và đang tiếp tục triển khai thực hiện hoạt động giám sát từng bước mang lại hiệu quả, thông qua các hình thức giám sát như: Nghiên cứu, xem xét góp ý kiến đối với văn bản của cơ quan thẩm quyền có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; thành lập đoàn giám sát; hướng dẫn Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng vận động nhân dân giám sát nhiều nội dung có liên quan đến công tác Cải cách hành chính, pháp luật về lao động, bảo hiểm, Luật Công đoàn; môi trường; an toàn vệ sinh thực phẩm; Pháp luật về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; Bình đẳng giới; an sinh xã hội, xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh; chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số; bảo hiểm; phòng chống tham nhũng; hòa giải ở cơ sở... Kết quả, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội các cấp đã thực hiện giám sát 2.070 cuộc (tỉnh 10 cuộc: Mặt trận 4; Liên đoàn lao động 1; Cựu Chiến binh 2; Hội Nông dân 1; Tỉnh đoàn 1; huyện 46; cấp xã 2011 cuộc); Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng tổ chức cho nhân dân giám sát 1.744 vụ, việc liên quan nội dung Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Luật đầu tư công trong đó giám sát trên 882 công trình phúc lợi có sự tham gia đóng góp của Nhân dân. Qua giám sát, đã kiến nghị cấp ủy, chính quyền các đơn vị thi công công trình khắc phục, xử lý 124 vụ, việc, qua đó, từng bước nâng chất việc phát huy dân chủ nhân dân tham gia giám sát được nhân dân tin tưởng, đồng tình ủng hộ.  Bên cạnh đó, việc phát huy quyền làm chủ trực tiếp của người dân tham gia góp ý đối với tổ chức, cá nhân lãnh đạo Đảng, chính quyền được nhiều địa phương tiếp tục thực hiện tốt như: Duy trì tốt việc nắm dư luận nhân dân bằng phiếu hỏi qua đó MTTQ các cấp tập hợp báo cáo định kỳ (tháng, quý, 6 tháng, năm) cho cấp ủy, UBND cùng cấp về tình hình dư luận nhân dân; các hoạt động phối hợp tổ chức họp đối thoại giữa người đứng đầu Cấp ủy, chính quyền với Nhân dân; hội nghị Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân; tổ chức đối thoại giữa Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, LĐLĐ tỉnh với Chủ doanh nghiệp và Công nhân lao động; tổ chức họp mặt, đối thoại định kỳ giữa cấp ủy, chính quyền, MTTQ với cá nhân là nhân sĩ, trí thức, dân tộc, tôn giáo tiêu biểu (Tri Tôn, Phú Tân và thành phố Long Xuyên)... theo phương châm "Nói dân nghe - nghe dân nói", đã phát huy quyền làm chủ trong Nhân dân, công nhân lao động tham gia góp ý đối với tập thể, cá nhân (Đảng, chính quyền, trách nhiệm người đại biểu nhân dân; MTTQ và các đoàn thể) trong quá trình lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước về các lĩnh vực  kinh tế - xã hội ở địa phương  hoạt động các doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. ..Qua đó, giúp cấp ủy, chính quyền chấn chỉnh lề lối làm việc của cán bộ, công chức, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, quản lý, điều hành, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống người dân.

Đồng thời, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến, lấy ý kiến bằng văn bản 136 dự thảo nghị quyết Hội đồng nhân dân, quyết định của Ủy ban nhân dân, Chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2019 do các cơ quan soạn thảo gửi đến. Phối hợp Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, HĐND, UBND tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, cấp xã tổ chức 573 điểm cho đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp với 41.972 lượt người dự, qua đó tổng hợp  2.729  lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri, đối với những ý kiến, kiến nghị chưa được giải trình tại buổi tiếp xúc, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết theo thẩm quyền.

Thông qua công tác phối hợp tạo điều kiện đại biểu dân cử tiếp xúc cử tri,  MTTQ các cấp đã tiến hành theo dõi, giám sát việc thực hiện trách nhiệm đại biểu dân cử và từ đó từng bước nâng chất việc phát huy dân chủ nhân dân tham gia giám sát được nhân dân tin tưởng, đồng tình ủng hộ, góp phần xây dựng vững chắc chính quyền./.    

Thanh Phong
UB.MTTQVN tỉnh
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
16118726