Truy cập hiện tại

Đang có 106 khách và không thành viên đang online

"Hãy nhóm lửa lên"- đồng thuận và suy nghĩ về cán bộ hiện nay

(TGAG)- Những ngày qua, câu nói rất hình tượng “Hãy nhóm lửa lên” của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong phiên họp Chính phủ ngày 03-8-2017 đã tạo nên sự đồng thuận và suy nghĩ của nhiều người.
 

Đồng thuận
bởi lời kêu gọi gần như là mệnh lệnh của người đứng đầu Chính phủ cho thấy bên cạnh những ngọn lửa nhiệt tình, quyết liệt và trách nhiệm với công việc; vẫn còn nhiều cán bộ, lãnh đạo đã “nguội lạnh” ý chí, làm việc với tư duy nhiệm kỳ, tâm thế tà tà, thiếu tinh thần trách nhiệm, thậm chí nhũng nhiễu, phiền hà dân. Chính những người này đã làm “tắt lửa", xói mòn niềm tin của người dân vào sự điều hành của chính quyền.

Thủ tướng đã nhấn mạnh “hệ thống chính quyền cơ sở, nhất là cấp huyện, xã còn chậm chuyển biến, nhũng nhiễu phiền hà dân còn nhiều, thủ tục hành chính còn rườm rà, chưa ngăn chặn hết”. Đây là vấn đề khá “đau đầu” cho thấy, phía trước chúng ta còn nhiều việc phải làm, để nhóm lên ngọn lửa nhiệt tình cách mạng trong tình hình mới. Bởi Chính phủ dẫu có những thông điệp hay, chủ trương đúng; quyết sách hợp lý, nhưng lãnh  đạo các bộ, ngành, địa phương; chính quyền cơ sở không chuyển động, không chịu làm hết trách nhiệm của mình, thì cũng khó thành công.

Theo nhận định của chuyên gia, kinh tế Việt Nam tuy có phát triển nhưng chưa có yếu tố vững bền; lạm phát tuy được kiểm soát nhưng vẫn còn tiềm ẩn rủi ro; doanh nghiệp vẫn còn than phiền, với nhiều khó khăn trong định hướng phát triển. Vì thế, chúng ta cần nhìn thẳng vào sự thật, để có một quyết tâm. Đó là cùng Đảng, Nhà nước nhóm và thổi bùng ngọn lửa nhiệt tình trong mỗi cán bộ, đảng viên thành những hành động cụ thể.

Và suy nghĩ là tại sao lại có hiện tượng “mất lửa” trong một số cán bộ, đảng viên, ngay cả với những người trẻ tuổi. Phải chăng là do cơ chế, chính sách của ta chưa tạo được động lực cống hiến cho những người có năng lực, những người trẻ; công tác cán bộ của ta còn nhiều bất cập, nạn tham nhũng và sự suy thoái của một bộ phận cán bộ, đảng viên đã làm giảm sút lòng tin của nhân dân và cán bộ, làm “mất lửa” nhiệt tình những người trẻ tuổi.

Tại Đại hội Đảng lần thứ XII, Đảng đã đánh giá “Việc đổi mới công tác cán bộ chưa có đột phá lớn. Đánh giá cán bộ vẫn là khâu yếu nhất qua nhiều nhiệm kỳ nhưng vẫn chưa có những tiêu chí cụ thể và giải pháp khoa học để khắc phục. Tình trạng chạy chức, chạy quyền, chạy tuổi, chạy bằng cấp... chưa được ngăn chặn, đẩy lùi. Những hạn chế, khuyết điểm trong công tác cán bộ là một trong những điểm yếu, cản trở sự phát triển”.

Rõ ràng, để hiện thực hóa lời kêu gọi của Thủ tướng, tạo dựng lòng tin, nhóm lửa nhiệt tình cho cán bộ, đảng viên thì việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đổi mới công tác cán bộ là vấn đề quan trọng cần tập trung. Phải coi việc kiểm tra, giám sát cán bộ và công tác cán bộ là cái gút để kiểm soát quyền lực và xây dựng được đội ngũ cán bộ “vừa hồng vừa chuyên”, bởi mọi thành bại đều từ yếu tố con người.

Trong bối cảnh ấy, thì Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII  của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng vẫn là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt, đầy thời sự cần quán triệt và quyết liệt triển khai thực hiện...

TN.

Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
17534258