Truy cập hiện tại

Đang có 51 khách và không thành viên đang online

Kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) - “Bữa cơm gia đình ấp áp yêu thương”

(TGAG)- Gia đình có vai trò rất quan trọng trong việc hình thành và phát triển của xã hội, là nơi duy trì nòi giống, là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp, chống lại tệ nạn xã hội, tạo nguồn nhân lực phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mỗi quốc gia, mỗi dân tộc muốn tồn tại và phát triển đều phải chăm sóc và bảo vệ gia đình.
 
Với ý nghĩa vô vùng to lớn, ngày 28/4/2017, Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch đã ban hành văn bản 1790/BVHTTDL-GĐ về việc tổ chức kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam và thực hiện nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch An Giang đã xây dựng Kế hoạch hoạt động tuyên truyền kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam năm 2017 với chủ đề “Bữa cơm gia đình ấp áp yêu thương”.
 

Mục đích nhằm tôn vinh những giá trị sâu sắc của Gia đình Việt Nam, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, kế thừa phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình việt nam, thực hiện tốt Luật phòng, chống bạo lực gia đình, xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Thông qua các hoạt động thúc đẩy việc thực hiện công tác gia đình, vai trò của gia đình trong việc duy trì sự ổn định, phát triển bền vững và đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình văn hóa theo chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác gia đình, tạo sự bình đẳng và hạnh phúc chính đáng cho các thành viên trong gia đình, để ngày 28/6 hàng năm thực sự là tôn vinh mái ấm gia đình Việt Nam./.

Phạm Xinh - Sở VH-TT&DL
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
16660803