Truy cập hiện tại

Đang có 135 khách và không thành viên đang online

An Giang tích cực thực hiện chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước

(TGAG)- Quán triệt tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế, giữ vững môi trường hòa bình và tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đất nước. Thời gian qua, An Giang tích cực triển khai các hoạt động đối ngoại trên cả ba lĩnh vực đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân, nhằm tranh thủ các nguồn lực bên ngoài phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng.
 

Các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 22-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hội nhập quốc tế; theo đó Tỉnh đã ban hành Chiến lược tổng thể Hội nhập quốc tế đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, phân công Ban chỉ đạo hội nhập quốc tế xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động cụ thể nhằm tạo chuyển biến căn bản trong hoạt động đối ngoại, mang lại những lợi ích thiết thực và trực tiếp đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
 
Thực hiện Quyết định số 272-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa XI về ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại, Tỉnh thống nhất kiện toàn Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh An Giang do Ủy  ban nhân dân tỉnh quản lý, đồng thời sẽ ban hành Quy chế hoạt động đối ngoại thuộc thẩm quyền của Tỉnh ủy. Triển khai kế hoạch thực hiện công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài cho cả nhiệm kỳ 2016 - 2020 theo đúng tinh thần Chỉ thị số 45-CT/TW và Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX. Phổ biến, quán triệt đến từng đảng viên thực hiện nghiêm túc việc đi công tác nước ngoài, quản lý chặt về số lượt, số lượng và chất lượng của các đoàn công tác theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả, đảm bảo đúng yêu cầu Chỉ thị 38-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường quản lý các đoàn đi công tác nước ngoài.

Về ngoại giao Nhà nước, Tỉnh tăng cường quan hệ giao lưu, hợp tác quốc tế, ưu tiên củng cố quan hệ hợp tác, hữu nghị, ổn định với các nước láng giềng, đặc biệt là quan hệ với Lào, Campuchia, cộng đồng ASEAN và các nước khác trong khu vực. Năm 2016, đã ký 04 biên bản thỏa thuận với tỉnh Ta Keo, Kandal (Campuchia) và 01 biên bản ghi nhớ với tỉnh Champasak (Lào) hợp tác trên nhiều lĩnh vực như giáo dục, nông nghiệp, y tế, kinh tế biên mậu... Bên cạnh các đối tác truyền thống, Tỉnh cũng thúc đẩy hợp tác với các đối tác tiềm năng như Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), Lãnh sự quán Ý tại Thành phố Hồ Chí Minh, Chương trình DAP của Tổng Lãnh sự quán Úc tại Thành phố Hồ Chí Minh, hợp tác với các cơ quan lãnh sự, cơ quan ngoại giao của Hoa Kỳ trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo...

Trên cơ sở ký kết hợp tác, các cấp ủy, chính quyền tăng cường hoạt động giao lưu, mở rộng hợp tác ở nhiều lĩnh vực, đặc biệt là hợp tác kinh tế; tổ chức các hoạt động giao thương, tham gia trưng bày, quảng bá, giới thiệu sản phẩm An Giang tại các hội chợ của các nước, tổ chức đoàn tham quan, học tập kinh nghiệm, khảo sát tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư và giới thiệu môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh đến các đối tác. Năm 2016, các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trên địa bàn tỉnh giải ngân được trên 17 triệu đô la, tăng khoảng 4,4 lần so năm 2015; các doanh nghiệp FDI đã góp phần giải quyết việc làm cho 6.785 lao động của tỉnh.

Các hoạt động giao lưu, hợp tác văn hóa, quảng bá du lịch được đẩy mạnh, góp phần quảng bá hình ảnh của Tỉnh với bạn bè trong và ngoài nước. Năm 2016 đã tổ chức thành công Ngày hội Văn hóa Thể thao và Du lịch đồng bào Chăm; Giải xe đạp nữ toàn quốc có sự tham gia của 3 đội nước ngoài là Thái Lan, Indonexia, Hàn Quốc; đón đoàn Học viện quân sự hoàng gia Thái Lan và Trung tâm APSARA Campuchia đến tham quan, trao đổi học tập kinh nghiệp về nền Văn hóa Óc Eo; tham gia các hội chợ du lịch và sự kiện Năm Du lịch quốc gia hằng năm tổ chức tại các vùng miền trên cả nước.

Về hoạt động đối ngoại nhân dân, Tỉnh duy trì tốt mối quan hệ truyền thống tốt đẹp với hai tỉnh bạn Takeo, Kandal (Campuchia), hai bên luân phiên tổ chức đoàn thăm hỏi, chúc tết, tặng quà nhân các ngày lễ, tết cổ truyền của hai nước; phối hợp tổ chức hội nghị, hội thảo chia sẻ kinh nghiệm công tác tuyên truyền; tổ chức các buổi giao lưu văn hóa, thể dục thể thao của thanh niên... Để kịp thời nắm bắt, trao đổi thông tin tình hình trật tự, an toàn xã hội tuyến biên giới, An Giang luôn phối hợp chặt chẽ với các đơn vị hữu quan của tỉnh Takeo, Kandal nhằm giải quyết kịp thời những vụ việc nảy sinh giữa cư dân hai nước trên tinh thần cảm thông, hiểu biết lẫn nhau, nhưng vẫn đảm bảo đúng theo quy định, pháp luật của mỗi nước.

Công tác thông tin đối ngoại được thực hiện bằng nhiều hình thức, nội dung thông tin được cập nhật thường xuyên, nổi bật là thông tin về đường lối đối ngoại, quan hệ quốc tế của Đảng và Nhà nước để cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn tỉnh biết và nhận thức đúng, từ đó tích cực tham gia vào tiến trình hội nhập quốc tế. Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại chủ động phối hợp với các ban, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch hoạt động, tham mưu, định hướng về cơ chế, chính sách, giải pháp đầu tư, quản lý và phát triển các hoạt động thông tin đối ngoại, đưa hoạt động thông tin đối ngoại của tỉnh đi vào nề nếp.

Để tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước, đưa các hoạt động đối ngoại đi vào chiều sâu, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Chương trình hành động số 14-CTr/TU ngày 28/2/2017 về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, theo tinh thần Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII).

Với điều kiện sẵn có, An Giang quyết tâm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nguồn lực từ bên ngoài để thực hiện có hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Mai Hân
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
16657744