Truy cập hiện tại

Đang có 373 khách và không thành viên đang online

Thực tiễn - kinh nghiệm

Xã Vĩnh Phú dẫn đầu trong công tác xây dựng nông thôn mới ở Thoại Sơn

(TGAG)- Vĩnh Phú nằm trong vùng trũng của tứ giác Long Xuyên với diện tích tự nhiên 3.669 ha, trong đó diện tích sản xuất nông nghiệp 3.153 ha; xã có 6 ấp, 73 tổ an ninh nhân dân, 2.763 hộ với 11.896 nhân khẩu. Số hộ sống bằng nghề nông chiếm 90%, còn lại là mua bán nhỏ. Thời gian qua, Đảng bộ và nhân dân xã Vĩnh Phú đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Kết cấu hạ tầng nhanh chóng được đầu tư xây dựng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Chính sách an sinh xã hội luôn được quan tâm thực hiện. Thu nhập bình quân đầu người hằng năm đều tăng, đạt 29.789.000 đồng/người/năm (năm 2014). Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,43% (95 hộ). Đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên từng bước vững chắc.

Để đạt được thành tích trên, đồng chí Nguyễn Ngọc Điệp - Bí thư Đảng ủy xã cho biết: “Ban Thường vụ Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo một cách toàn diện bằng kế hoạch, lộ trình cụ thể như: Tổ chức triển khai quán triệt Nghị quyết 26 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nghị quyết 24 của Chính phủ, Kế hoạch của Tỉnh ủy, Huyện ủy, kết quả được 31 cuộc với 2.410 lượt cán bộ, đảng viên tham dự; thành lập Ban quản lý của xã và 6 Ban phát triển nông thôn ở các ấp để thực thi kế hoạch...”.

Trên cơ sở Đề án giai đoạn 2010 - 2015 và định hướng đến năm 2020, Ban quản lý xây dựng nông thôn mới của xã xây dựng kế hoạch hành động 5 năm và cụ thể hằng năm, đưa ra lộ trình, giải pháp thực hiện cho từng tiêu chí, chỉ tiêu, có phân công cụ thể các ngành, đoàn thể thực hiện; phân công các đồng chí Đảng ủy viên, Mặt trận, các ngành, đoàn thể xã kết hợp với ban ấp triển khai về mục tiêu, nguyên tắc, nội dung bộ tiêu chí; vận động người dân tham gia công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn và xây dựng mô hình tự quản về an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội.  

Công tác tuyên truyền vận động được xác định là nhiệm vụ chủ yếu của toàn hệ thống chính trị. Bên cạnh đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Tỉnh đoàn, Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp với xã tổ chức họp dân tuyên truyền trên địa bàn xã được 13 cuộc có 1.060 người dân, đoàn viên thanh niên tham dự. Ủy ban Mặt trận và các đoàn thể huyện tổ chức tuyên truyền ở 6 ấp được 15 cuộc với 720 người dự. Xã chủ động lắp dựng 2 bảng pano, 9 áp phích tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã, các ấp và nơi đông dân cư để người dân giám sát tiến độ và kết quả thực hiện các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới. Qua các cuộc triển khai, người dân hiểu được bản chất của chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới là vận động toàn xã hội tham gia, vì lợi ích trước mắt và lâu dài của địa phương nên có sự đồng thuận và thống nhất cao.

Ban quản lý của xã phối hợp cùng Mặt trận Tổ quốc, ban ngành, đoàn thể xây dựng và hình thành các lực lượng nòng cốt là hội viên của các đoàn thể như: Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Người cao tuổi, Hội Người tàn tật - Trẻ mồ côi, các vị chức sắc trong tôn giáo, những người cao niên có uy tín trên địa bàn... tham gia vận động tuyên truyền về lợi ích thiết thực của các công trình, từ đó người dân mạnh dạn hiến nhiều kế hay, hiến đất, công sức, tiền của cho công trình sớm hoàn thành. Ngoài ra, xã còn được sự ủng hộ, giúp đỡ của các mạnh thường quân, các doanh nghiệp trong và ngoài địa phương.

Để bảo đảm chất lượng các công trình, Ủy ban nhân dân xã thành lập Ban giám sát gồm các ngành liên quan, đoàn thể, ban ấp và một số người dân am hiểu lĩnh vực xây dựng nhằm kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện, tiến độ thi công, chất lượng công trình, nghiệm thu và quyết toán theo quy định, bảo đảm tính công khai, minh bạch.

Do đó, mọi người dân đã tích cực tham gia với tinh thần tự nguyện, tự giác. Cán bộ, đảng viên làm gương, cùng với nhân dân đóng góp nhân, vật lực nên tiết kiệm được ngân sách. Qua 3 năm (2011 - 2014), xã huy động được trên 23 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương hỗ trợ gần 11 tỷ đồng, ngân sách tỉnh hỗ trợ 730 triệu đồng, ngân sách huyện hỗ trợ gần 6,5 tỷ  đồng, vốn vận động nhân dân đóng góp là 5,2 tỷ đồng. Nhiều công trình được đầu tư xây dựng khang trang như: trường học, trạm y tế, trụ sở Ủy ban nhân dân xã... làm thay đổi bộ mặt của xã nông thôn vùng sâu. Những tuyến đường liên xã, liên ấp được bê tông, nhựa hóa với cầu đúc bê tông kiên cố khiến cho Vĩnh Phú không còn bị cô lập về giao thông. Đến nay, xã đạt 15/19 tiêu chí, 45/50 chỉ tiêu và là xã dẫn đầu trong công tác xây dựng nông thôn mới ở Thoại Sơn. 

Đối với các tiêu chí và chỉ tiêu còn lại, xã có kế hoạch thực hiện hoàn thành đến cuối năm 2015. Đồng chí Nguyễn Ngọc Điệp - Bí thư Đảng ủy xã cho biết thêm: “Đối với những tiêu chí, chỉ tiêu huy động sức dân là chính, xã quyết tâm vận động nhân dân thực hiện hoàn thành đến tháng 6/2015. Các chỉ tiêu cần vốn đầu tư của Nhà nước theo lộ trình thì đến cuối năm sẽ hoàn thành”.

Với sự nỗ lực, quyết tâm của toàn Đảng bộ và nhân dân, Vĩnh Phú sẽ là xã đạt chuẩn nông thôn mới đầu tiên của huyện Thoại Sơn./.

Nguyễn Quốc Khánh
Ban Tuyên giáo Thoại Sơn
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
37133612