Truy cập hiện tại

Đang có 44 khách và không thành viên đang online

Xây dựng bản lĩnh tuổi trẻ trong bối cảnh hội nhập sâu rộng

(TGAG)- Hiện nay nước ta có hơn 25 triệu thanh niên tuổi từ 16 đến 30, chiếm 27,7% dân số cả nước, đây là lực lượng tiên phong, rường cột của nước nhà, những chủ nhân tương lai của đất nước, trong bối cảnh đất nước ta ngày càng hội nhập sâu rộng và mạnh mẽ. Thanh niên Việt Nam ngày càng phải có trách nhiệm, trau dồi tri thức, xây dựng bản lĩnh vững vàng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về tuổi trẻ như thế này:
“Một năm bắt đầu từ mùa xuân
Cuộc đời bắt đầu bằng tuổi trẻ;
Tuổi trẻ là mùa xuân của dân tộc”.
Bác cũng nhấn mạnh “Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là ở thanh niên”. Đảng và Nhà nước ta luôn luôn đặt niềm tin vào thanh niên, trao cho thanh niên trọng trách là người chủ hiện tại và tương lai của nước nhà.

Năm 2015, là năm đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam và năm 2016 này Việt Nam hội nhập quốc tế càng sâu rộng hơn, nhịp bước cùng sự phát triển đất nước tuổi trẻ Việt Nam cần phải thể hiện trọng trách, tinh thần xung phong, thái độ chủ động, tự tin và xây dựng bản lĩnh vững vàng.

Thanh niên là những người giàu khát vọng, hoài bão, có khả năng tiếp thu nhanh nhạy những thành tựu khoa học công nghệ, kỹ thuật và quản lý hiện đại trên thế giới, năng động, chủ động, sáng tạo, chủ động học hỏi những cái mới, cái tiến bộ của nhân loại. Phần đông thanh niên hiện nay quan tâm và có trách nhiệm đối với quê hương, đất nước, có ý thức lập thân lập nghiệp, có tinh thần xung phong, tình nguyện, tương thân tương ái.

Tuy nhiên trong quá trình hội nhập quốc tế, tuổi trẻ Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều thách thức, như: trình độ học vấn, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức kinh tế, quản lý, kiến thức pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật của thanh niên nhìn chung chưa cao. Tình trạng thiếu việc làm và thu nhập thấp còn phổ biến, sức khỏe và thể chất của thanh niên nước ta kém hơn các nước trong khu vực và trên thế giới. Một bộ phận thanh niên thiếu ý thức rèn luyện, chưa xác định được lý tưởng sống đúng đắn, thờ ơ với cuộc sống.

Thực tế đang đòi hỏi những người trẻ Việt cần phải có sự đột phá trong tư duy, hành động và có bản lĩnh vững vàng, cùng với việc xây dựng bản lĩnh chính trị, thanh niên Việt Nam cần chú trọng xây dựng bản lĩnh trí tuệ, bản lĩnh về đạo đức, lối sống và bản lĩnh về văn hóa ứng xử. Tổ chức Đoàn các cấp cần quan tâm, định hướng cho thanh niên và thế hệ trẻ rèn luyện theo tiêu chí “Tâm trong - Trí sáng - Hoài bão lớn”.

Mỗi người trẻ Việt Nam cần phải nỗ lực hết sức mình trong việc học tập, nghiên cứu, tìm tòi, sáng tạo kinh doanh. Đặt ra cho bản thân một mục tiêu để vươn tới, sẵn sàng chấp nhận khó khăn gian khổ để hoàn thiện, “sống vì mọi người”, sáng tạo, cải tạo về phương tiện và phương pháp lao động để làm ra nhiều sản phẩm hữu ích phục vụ cuộc sống của bản thân, gia đình và cộng đồng.

Bản lĩnh của tuổi trẻ Việt Nam còn thể hiện ở việc chung sức để xây dựng ngày càng giàu mạnh, sánh vai với các cường quốc năm châu. Mỗi người trẻ Việt cũng cần phải thấm nhuần giá trị văn hóa, đạo đức, lối sống dân tộc, hướng tới các giá trị chân - thiện - mỹ, đồng thời có khả năng tiếp thu các yếu tố mới của văn hóa, văn minh nhân loại trong thời kỳ hội nhập và có những ứng xử phù hợp với các trào lưu văn hóa thế giới.

Năm 2015, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ. Theo đó, xây dựng và phát huy lối sống “Mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người”, có ý thức tự trọng, tự chủ, trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, có năng lực và bản lĩnh trong hội nhập quốc tế, có sức khỏe, tri thức, kỹ năng lao động, có những việc làm cụ thể, hành động thiết thực nhằm khẳng định vị thế và xây dựng bản lĩnh của tuổi trẻ Việt Nam để hòa nhập mà không hòa tan.

Rõ ràng để khẳng định bản lĩnh trong hòa nhập thì thanh niên Việt Nam phải có sức mạnh tự thân, sức mạnh ấy chỉ có được khi mọi người trẻ đều có hoài bão, khát khao, cùng đoàn kết, chung sức, chung lòng để có tư duy đột phá, tạo nên nhiều thành tựu to lớn và có nhiều tài năng tỏa sáng.

MAI HỒNG


Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
37581727