Truy cập hiện tại

Đang có 25 khách và không thành viên đang online

Công tác dân vận - mặt trận

Đồn Biên phòng Nhơn Hưng: Thực hiện tốt công tác Vận động quần chúng

(TGAG)- Ngày 20-9-2015, Đoàn công tác của Ban Dân vận Trung ương do đồng chí Hà Ngọc Anh - Phó trưởng Ban dân vận Trung ương làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác vận động quần chúng (VĐQC) tại Đồn Biên phòng Nhơn Hưng, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh An Giang.


Đồng chí Hà Ngọc Anh, Phó trưởng Ban dân vận Trung ương phát biểu tại buổi làm việc

Đoàn công tác đã nghe Chỉ huy Đồn Biên phòng Nhơn Hưng báo cáo tóm tắt tình hình nhân dân và công tác VĐQC của đơn vị. Theo đó, Đảng ủy, Chỉ huy Đồn Biên phòng đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, các Hiệp định, Hiệp nghị, Quy chế biên giới; chất lượng các phong trào: “Quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc và giữ gìn an ninh trật tự xóm, ấp khu vực biên giới”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” từng bước được nâng lên. Đơn vị phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả Đề án “Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới giai đoạn 2013- 2016”; Tích cực tham gia củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở; tham gia giúp dân phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa. Cán bộ, chiến sĩ đơn vị thực hiện có hiệu quả phong trào “BĐBP An Giang chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Tuy nhiên công tác VĐQC của đơn vị còn khó khăn như: Đời sống nhân dân trên địa bàn 2 xã An Phú và Nhơn Hưng còn khó khăn, trình độ cán bộ làm công tác VĐQC chưa đồng đều.

Đồng chí Hà Ngọc Anh thay mặt đoàn công tác lưu ý đơn vị cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung như: Tham mưu cho địa phương xây dựng, củng cố cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, làm tốt công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết tốt các vụ việc xảy ra trên biên giới; Vận dụng linh hoạt các hình thức phương pháp tuyên truyền, đặc biệt đi sâu nắm chắc những người có uy tín, phong tục, tập quán của dân tộc, tôn giáo; Đẩy mạnh phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới có hiệu quả, tích cực củng cố quốc phòng - an ninh trên địa bàn vững mạnh; tuyên truyền, giáo dục nâng cao trình độ giác ngộ chính trị, ý thức về chủ quyền biên giới quốc gia cho cán bộ, nhân dân và các lực lượng ở khu vực biên giới. Từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân trong việc xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh đủ sức bảo vệ biên giới quốc gia  trong mọi tình huống.

Tin, ảnh:  CHIẾN KHU
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
19079784