Truy cập hiện tại

Đang có 42 khách và không thành viên đang online

Xung quanh việc mua và đọc báo Đảng ở các tổ chức cơ sở đảng hiện nay

(TGAG)- Mua và đọc báo Đảng đó là trách nhiệm và quyền lợi của các tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) hiện nay trên phạm vi cả nước. Nội dung của Chỉ thị số 11-CT/TW, ngày 26/12/1996 của Bộ Chính trị về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng đã từng bước cụ thể hóa việc làm nầy một cách bài bản và căn cơ.

Hầu hết các TCCSĐ đều thực hiện nghiêm công tác này với tinh thần trách nhiệm cao. Cụ thể đã đăng ký mua các loại báo Đảng như báo Nhân Dân, báo địa phương (đối với các chi bộ nhỏ); các loại Báo, tạp chí Trung ương như : Tạp chí Tuyên giáo, Xây dựng Đảng, Tạp chí Cộng sản… (đối với các ban Đảng, chính quyền và các đoàn thể)…

Lý giải về vấn đề nầy hầu hết các TCCSĐ đều nhận định: báo Đảng là một trong những tài liệu sinh hoạt, tuyên truyền quan trọng, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao trình độ lý luận chính trị, vận dụng kiến thức khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, đời sống; động viên và cổ vũ phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Báo Đảng góp phần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với toàn xã hội, đưa tiếng nói của Đảng, Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh; phản ánh kịp thời, đúng đắn ý chí, nguyện vọng cùng những thành tích, sáng kiến, kinh nghiệm của các tầng lớp nhân dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Điều đáng mừng là xuất hiện ngày càng nhiều ý kiến đóng góp, phản hồi, gởi tin bài cộng tác với các báo, tạp chí của Đảng về những vấn đề bức xúc đang diễn ra tại địa phương.

Một yếu tố thuận lợi cơ bản khác khi Đảng có chủ trương cho phép các chi bộ được trích 2% Đảng phí để mua báo Đảng nên các TCCSĐ đều có kinh phí để mua.

Nhìn từ góc độ thuận lợi khác, hầu hết các đồng chí là bí thư chi bộ luôn quan tâm đến công tác này thông qua việc tổ chức đọc báo Đảng lồng ghép với kỳ họp lệ chi bộ, họp cơ quan, các cuộc họp ban ngành đoàn thể… Song song đó, tất cả các chi, đảng bộ trong toàn tỉnh đều đưa nội dung đặt mua và đọc báo, tạp chí của Đảng thành một tiêu chuẩn để xét chi, đảng bộ trong sạch vững mạnh hàng năm.

Tuy vậy cũng cần nhìn nhận một số hạn chế trong việc mua và đọc báo Đảng ở các TCCSĐ hiện nay như: một số lãnh đạo các TCCSĐ chưa thật quan tâm đến vấn đề trên, có dấu hiệu lơ là, chưa tổ chức đọc báo Đảng thường xuyên, thậm chí có nơi chỉ thực hiện cầm chừng, chiếu lệ hay chỉ mang tính đối phó khi có đoàn kiểm tra đến làm việc. Điều đáng buồn là dù có đặt mua báo Đảng đầy đủ nhưng lượng Đảng viên tại một số TCCSĐ tự giác giành thời gian để đọc, tìm hiểu nội dung còn rất hạn chế.

Một số TCCSĐ lại dùng 2% kinh phí cho phép mua báo Đảng nhưng lại chi cho việc mua một số báo, tạp chi khác theo đặc thù cơ quan dẫn đến việc mua báo Đảng bị hao hụt, không thường xuyên. Mặt khác, thực hiện tinh thần tiết kiệm chung trong chi tiêu, một số cơ quan, đơn vị, địa phương đã cắt giảm các loại báo, tạp chí kể cả báo, tạp chí của Đảng. Có  nơi dù đặt mua đủ chủng loại nhưng số lượng lại rất khiêm tốn chỉ để đạt tiêu chí đánh gía thi đua cuối năm cho các TCCSĐ.

Một trở lực khách quan khác là việc bùng nổ mạng công nghệ thông tin với sự tràn ngập của các mạng thông tin điện tử rất nhanh chóng dẫn đến sự hạn chế của của việc đọc báo Đảng vốn được xem là khô cứng và chậm so với yêu cầu. Cạnh đó việc phát hành báo Đảng hiện nay tuy có cải tiến nhưng còn chậm đến tay người đọc nhất là khu vực nông thôn sâu và xa.

Tuy nhiên cần phải xác định tầm quan trọng của việc mua và đọc báo Đảng là việc làm cấp thiết không thể thiếu trong xu hướng hiện nay để đủ sức đối phó với các âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch.

Do đó các TCCSĐ cần tuyên truyền nâng cao nhận thức đúng về vị trí, vai trò quan trọng của việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng trong tình hình mới; đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng trên địa bàn theo hướng thực chất; tăng cường giám sát, kiểm tra hoạt động mua và đọc báo, tạp chí của Đảng; Duy trì số lượng đặt mua báo, tạp chí của Đảng; tập trung quảng bá, tuyên truyền nội dung các báo, tạp chí Đảng đến với cộng đồng./.

PHAN THỊ ANH THƯ   
Liên hiệp các hội VHNT Tp. Cần Thơ


Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
37131926