Truy cập hiện tại

Đang có 264 khách và không thành viên đang online

Bộ Công an: Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Công nghệ thông tin

(TGAG)- Ngày 01-12-2017, Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật Công nghệ thông tin và sơ kết 02 năm thực hiện nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương và Chương trình hành động của Bộ Công an về “Đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ công tác Công an” với hình thức trực tuyến trong phạm vi toàn quốc.

Tại đầu cầu Công an tỉnh An Giang, tham dự có Đại tá Nguyễn Tấn Phước - Phó Giám đốc Công an tỉnh, cùng tham dự còn có đại diện lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương có liên quan.


Quang cảnh tại Hội nghị trực tuyến điểm cầu An Giang
   
Qua hơn 10 năm thi hành Luật Công nghệ thông tin và 02 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 26- NQ/ĐUCA, ngày 13-4-2015 của Đảng ủy Công an Trung ương và Chương trình hành động của Bộ Công an về “Đẩy mạnh ứng dụng và phát triển Công nghệ thông tin phục vụ công tác Công an trong tình hình mới” đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, giúp nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ đơn vị về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công nghệ thông tin trong công tác Công an; làm tiền đề xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng Công nghệ thông tin đồng bộ và hiện đại, triển khai các ứng dụng Công nghệ thông tin phục vụ có hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ huy, tác chiến điện tử, phòng chống tội phạm và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên nhiều lĩnh vực; trang thiết bị, phần mềm nghiệp vụ,… góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác Công an trong tình hình mới.

Thiên Lý- Mai Phương
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
36364935