Truy cập hiện tại

Đang có 181 khách và không thành viên đang online

Sinh hoạt tư tưởng

Không có gì là khó cả!

(TGAG)- Từ thực tiễn đã chỉ ra: “Diễn biến hòa bình” và quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” có quan hệ chặt chẽ với nhau. “Diễn biến hòa bình” sẽ thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; “tự diễn biến” đến một mức độ nào đó sẽ chuyển sang “tự chuyển hóa”. Nếu không kịp thời ngăn chặn, căn bệnh riêng lẽ sẽ lan thành ‘hội chứng”; từ một số cá nhân sẽ lây ra trong các tổ chức, đến cả đội ngũ; lây lan tới cả những nơi tưởng như “bất khả xâm phạm”…

Trung ương nhận định: “Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi, có mặt, có bộ phận còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn…”. Nhưng, “Nhiều tổ chức đảng, đảng viên còn hạn chế trong nhận thức, lơ là, mất cảnh giác, lúng túng trong nhận diện và đấu tranh, ngăn chặn "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; việc đấu tranh, phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, tổ chức phản động, phần tử cơ hội, bất mãn chính trị còn bị động, thiếu sắc bén và hiệu quả chưa cao”. Trong đó: “… sự suy thoái… dẫn tới "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" chỉ là một bước ngắn, thậm chí rất ngắn, nguy hiểm khôn lường, có thể dẫn tới tiếp tay hoặc cấu kết với các thế lực xấu, thù địch, phản bội lại lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc”.

Cần hiểu đúng: Sự tấn công từ bên ngoài luôn rất thâm độc, ngày càng tinh vi, hết sức nguy hiểm… Nhưng: “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là do những nguyên nhân bên trong; Trung ương khẳng định: “Nguyên nhân sâu xa, chủ yếu… trước hết là do bản thân những cán bộ, đảng viên đó thiếu tu dưỡng, rèn luyện; lập trường tư tưởng không vững vàng, hoang mang, dao động trước những tác động từ bên ngoài; sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, hẹp hòi, bị cám dỗ bởi các lợi ích vật chất”.

Bác Hồ chỉ dạy: “Người cách  mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”. Đạo đức là phần căn bản của mỗi người, nó phải được thể hiện ở tất cả các mối quan hệ. Trong đó:  "Tự mình phải: Cần kiệm. Hoà mà không tư. Cả quyết sửa lỗi mình…Vị công vong tư… Nói thì phải làm… Ít lòng ham muốn về vật chất…”. Suốt đời mình, Bác luôn răn dạy đảng viên và cán bộ phải biết: “Đặt lợi ích của Đảng và của nhân dân lao động lên trên, lên trước lợi ích riêng của cá nhân mình. Hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Vì Đảng, vì dân mà đấu tranh quên mình, gương mẫu trong mọi việc”.
    
Câu hỏi đặt ra hiện nay là việc: Tu dưỡng đạo đức cách mạng, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân là khó hay dễ ?!!!

Bác chỉ rõ: Cách mạng nghĩa là phá cái cũ đổi ra cái mới, phá cái xấu đổi ra cái tốt. Cái cũ, cái xấu đã có mấy ngàn năm. Nay phá bỏ “là rất khó”. “Nhưng biết cách làm, biết đồng tâm hiệp lực mà làm thì chắc làm được… Khó dễ cũng tại mình, mình quyết chí làm thì làm được”…  Riêng “Người đảng viên, người cán bộ tốt muốn trở nên người cách mạng chân chính, không có gì là khó cả. Điều đó hoàn toàn do lòng mình mà ra”.

Nhìn lại mấy năm gần đây, nhất là từ sau Đại hội XII của Đảng đến nay, cuộc đấu tranh chống suy thoái nói chung đã có một bước tiến mạnh, đạt được nhiều kết quả toàn diện, tích cực, rõ rệt, để lại dấu ấn tốt, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội… Riêng tham nhũng cũng đang từng bước được kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi và có chiều hướng thuyên giảm…

Với ý thức tự giác của cán bộ, đảng viên, trước hết là sự gương mẫu của từng đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền các cấp và được Nhân dân đồng tình, ủng hộ… Chúng ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Đảng ta thật sự vững vàng về chính trị và tư tưởng, thống nhất cao về ý chí và hành động, trong sạch về đạo đức và lối sống, chặt chẽ về tổ chức.

Không có gì là khó cả! Hoàn toàn do lòng mình mà ra! Mình quyết chí thì làm được!
                                
Sự thật
-----------------
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Số lần xem các bài viết
11573583