Truy cập hiện tại

Đang có 42 khách và không thành viên đang online

Sinh hoạt tư tưởng

Hãy thận trọng khi bình luận, chia sẽ thông tin!

(TGAG)- Vừa qua, tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, Chính phủ trình dự thảo Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc (còn gọi là Luật Đặc khu kinh tế) để lấy ý kiến, chỉnh lý, hoàn thiện trình Quốc hội thông qua. Tuy nhiên, trên Internet, nhiều trang mạng xã hội đăng những thông tin không chính xác, vu khống, xuyên tạc dự Luật này.

Mô hình đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt có quá trình phát triển lâu dài trên thế giới và nhiều nơi đã làm thành công. Phát triển mô hình này sẽ thu hút nguồn đầu tư trực tiếp nước ngoài, tiếp nhận tri thức, công nghệ mới, phương thức quản lý hiện đại, thúc đẩy trao đổi thương mại, hội nhập với quốc tế, nâng cao đời sống của nhân dân... Tại nước ta, phát triển 3 Đặc khu kinh tế dự kiến sẽ đem lại nguồn thu lớn: Vân Đồn (Quảng Ninh): khoảng 1,9 tỉ USD từ thuế và phí; 2,1 tỉ USD các nguồn thu từ đất; các doanh nghiệp tạo giá trị gia tăng khoảng 9,7 tỉ USD trong giai đoạn 2021 ¬– 2030, nâng mức thu nhập bình quân đầu người lên 5.000 USD vào năm 2020 và 12.500 USD vào năm 2030. Bắc Vân Phong (Khánh Hòa): khoảng 1,2 tỉ USD từ thuế và phí; 1 tỉ USD các nguồn thu từ đất; các doanh nghiệp tạo giá trị gia tăng khoảng 10 tỉ USD trong giai đoạn 2017 – 2030, nâng mức thu nhập bình quân đầu người lên khoảng 4.000 USD vào năm 2020 và 9.500 USD vào năm 2030. Phú Quốc (Kiên Giang): 3,3 tỉ USD từ thuế, phí và các nguồn thu từ đất; các doanh nghiệp tạo giá trị gia tăng khoảng 19 tỉ USD trong giai đoạn 2017 – 2030, nâng mức thu nhập bình quân đầu người lên khoảng 5.300 USD vào năm 2020 và 13.000 USD vào năm 2030.

Theo quy định dự thảo Luật Đặc khu kinh tế, chính quyền đặc khu được tổ chức theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương do người Việt Nam quản lý và được Nhân dân bầu chọn. Người nước ngoài không có quyền sở hữu mà chỉ có quyền sử dụng đất tại các đặc khu kinh tế và quyền sử dụng này cũng được giới hạn trong một khoảng thời gian nhất định. Chủ tịch Ủy ban nhân dân đặc khu quyết định thời hạn sử dụng đất để sản xuất, kinh doanh tại Đặc khu không quá 70 năm; trường hợp đặc biệt, thời hạn sử dụng đất có thể dài hơn do Thủ tướng Chính phủ quyết định. Nhà đầu tư của tất cả các quốc gia trên thế giới đều có quyền đầu tư vào đặc khu và phải tuân thủ pháp luật Việt Nam. Chủ tịch Ủy ban nhân dân đặc khu có quyền quyết định thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng...

Việc xây dựng dự Luật Đặc khu kinh tế thể hiện sự nhất quán, quyết tâm của Đảng và Nhà nước ta nhằm thu hút đầu tư trong và ngoài nước, phát triển kinh tế, phục vụ lợi ích của Nhân dân. Nhưng kẻ thù đã lợi dụng để tung ra những thông tin xuyên tạc, vu khống trên các trang mạng xã hội về dự Luật nhằm kéo người đọc ra khỏi trọng tâm của những điều cần sự quan tâm, hướng lái suy nghĩ, gây nhận thức lệch lạc, để kích động người dân chống đối.

Do đó, khi xem thông tin chúng ta cần phải chọn lọc, tìm hiểu và phân tích tường tận từ các nguồn thông tin chính thống, cảnh giác trước khi bình luận hay chia sẽ thông tin trên mạng, tránh vô tình tiếp tay cho những kẻ chống phá, vi phạm pháp luật./.

Phòng LLCT&LSĐ


Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Bản đồ hành chính An Giang
Số lần xem các bài viết
13528520