Truy cập hiện tại

Đang có 291 khách và không thành viên đang online

Sinh hoạt tư tưởng

Không để lòng yêu nước bị kẻ xấu lợi dụng

(TGAG)- Những ngày qua, lợi dụng việc Quốc hội thảo luận Dự án Luật Đặc khu hành chính kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc, các thế lực thù địch và một số phần tử cơ hội chính trị đã lén lút phát tán tờ rơi kêu gọi, xúi giục công nhân, những người lao động tại các khu công nghiệp, nhà máy “xuống đường” biểu tình phản đối với luận điệu xuyên tạc cho rằng: “ta đang bán đất cho nước ngoài”. Một số người dân do bị kích động hoặc thiếu hiểu biết đã tham gia tuần hành, tụ tập trái phép ở một số địa phương, gây ảnh hưởng xấu tới an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Việc người dân tụ tập đông người, gây rối và làm mất trật tự an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong những ngày qua là sai trái, vi phạm pháp luật, là hành động rất phi lý. Mọi người dân cần tỉnh táo với những hành động mượn danh yêu nước của các phần tử cơ hội chính trị nói trên khi đang cố tình kích động gây rối nhằm chống phá chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Lòng yêu nước cần phải thể hiện một cách có trách nhiệm, tỉnh táo và sáng suốt, không nghe theo xúi giục của kẻ xấu khi chưa nắm chắc về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.Thực tế, việc Đảng, Nhà nước ta chủ trương xây dựng các đặc khu kinh tế để tạo động lực thúc đẩy phát triển nền kinh tế là một chủ trương hoàn toàn đúng đắn, nó phù hợp với thực tiễn tình hình và trình độ phát triển của nền kinh tế đất nước, nhằm để tạo động lực thúc đẩy nền kinh tế nước ta tiếp tục phát triển, tăng trưởng kịp các nước trong khu vực và trên thế giới. Tuy nhiên, chúng ta cần phải có lộ trình và bước đi vững chắc, có chủ trương, chính sách đúng đắn mới có thể thực hiện thành công chủ trương xây dựng các đặc khu kinh tế.

Mọi người dân Việt Nam yêu nước chân chính cần nhận thức rõ rằng: việc người dân quan tâm góp ý, thảo luận, phản biện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước là vấn đề luôn được Đảng, Nhà nước trân trọng. Vì vậy, với một dự án Luật đặc biệt, liên quan đến an ninh, quốc phòng, chủ quyền quốc gia, bảo vệ quyền và lợi ích của người dân, sự quan tâm của người dân là hết sức bình thường. Chính vì thế, sau khi tiếp thu các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu Quốc hội, cử tri và nhân dân cả nước, Quốc hội đã lùi việc thông qua dự án Luật Đặc khu sang kỳ họp thứ sáu để tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện. Quyết định này đã nhận được sự đồng thuận, đánh giá cao của toàn xã hội. Tuy nhiên, với các thế lực thù địch và cơ hội chính trị thì đây là “cơ hội vàng” để chúng tìm cách xuyên tạc, kích động chống phá, vu cáo Quốc hội và Chính phủ Việt Nam, lợi dụng lòng yêu nước của nhân dân ta, kích động, tác động tới một số người thiếu tỉnh táo, cả tin dẫn đến vi phạm pháp luật, nhằm tạo ra các sự việc “có biến”, những điểm nóng phức tạp để thực hiện mưu đồ chính trị đen tối của chúng.

Những người dân đang bị kẻ xấu lôi kéo, dụ dỗ cần dừng ngay các hành động tụ tập, gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội; bởi bất cứ phương diện nào thì hành động như vậy là vi phạm pháp luật, gây hệ lụy trực tiếp đến đời sống của người dân, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động công tác, học tập, sản xuất, kinh doanh trong xã hội, tạo cơ hội cho kẻ xấu trục lợi, có thể đẩy tới sự can thiệp tiêu cực của các thế lực thù địch từ bên ngoài. Do vậy, hơn lúc nào hết, vào lúc này, mỗi người dân Việt Nam phải hết sức tỉnh tảo, cảnh giác, không để mắc mưu các thế lực thù địch, phần tử cơ hội đang tìm cách lợi dụng lòng yêu nước của Nhân dân để kích động các hoạt động vi phạm pháp luật. Với những người yêu nước chân chính, lòng yêu nước phải dựa trên cơ sở tôn trọng và thực thi theo đúng pháp luật; chúng ta cần tỉnh táo, xem xét một cách khách quan, đưa ra ý kiến chính xác, bình tĩnh suy xét, nghiên cứu nắm vững thực chất của vấn đề để ứng xử đúng.

Mỗi người dân cũng cần đề cao trách nhiệm chính trị - xã hội, có bản lĩnh, lập trường vững vàng, tỉnh táo, cảnh giác trước những thông tin bịa đặt, sai trái của các phần tử cơ hội để không bị lôi kéo vào các hoạt động gây rối trật tự xã hội. Kiên quyết và dứt khoát nói không với việc tụ tập, tuần hành trái phép, thực hiện đúng quyền dân chủ, giám sát và phản biện xã hội theo đúng quy định của pháp luật; tẩy chay những lời kêu gọi tuần hành, tụ tập, biểu tình của các phần tử xấu để không dẫn đến vi phạm pháp luật.

Mọi người dân Việt Nam hãy thể hiện lòng yêu nước đúng chỗ, đúng cách, phải có trái tim nóng và cái đầu lạnh, không để các phần tử cơ hội chính trị lôi kéo để rồi rơi vào cái “bẫy” giăng sẵn của các thế lực thù địch, khi tìm mọi cách để chia rẽ lòng Dân với ý Đảng, nhằm ly tán “lòng Dân” để rồi hoài nghi, thiếu niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước và Chính phủ, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mục tiêu cuối cùng là làm chệch hướng con đường đi lên CNXH mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn./.

H.B
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
37591956