Truy cập hiện tại

Đang có 114 khách và không thành viên đang online

Nhịp cầu Tuyên giáo

Châu Thành khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh đối tượng 4 năm 2016

(TGAG)- Ngày 26-7, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Châu Thành tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng- an ninh cho đối tượng 4 cấp huyện và xã năm 2016; đến dự có Thượng tá Huỳnh Thanh Nghị - Phó Chỉ huy trưởng - Tham mưu Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện dự và phát biểu chỉ đạo cho lớp học, cùng dự có các đồng chí đại diện các Ban Xây dựng Đảng.
 

Lớp học diễn ra 4 ngày, từ ngày 26/7/2016 đến ngày 29/7/2016, với 7 chuyên đề: (1)- Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh; (2)- Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; (3)- Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; (4)- Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; (5)- Phòng chống chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; (6)- Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; (7)- Nội dung cơ bản của các luật: Quốc phòng, an ninh quốc gia, nghĩa vụ quân sự, giáo dục quốc phòng an ninh, dân quân tự vệ, biên giới quốc gia, biển Việt Nam, pháp lệnh dự bị động viên.

Chương trình giảng dạy “ Giáo trình Bồi dưỡng kiến thức quốc và an ninh” do Bộ quốc phòng biên soạn. Lớp học có 130 học viên đến từ các ban ngành huyện và 13 xã/thị trấn tham dự.

Qua lớp học trang bị cho học viên lượng kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ chí Minh, Đường lối, quan điểm, chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về quốc phòng an ninh; về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; về dân tộc tôn giáo; về "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; về biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam… nhằm góp phần nâng cao nhận thức tư tưởng,  bản lĩnh chính trị cán bộ, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn tình hình mới. /.

Trương Hồng
TT BDCT Châu Thành


Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
37131684