Truy cập hiện tại

Đang có 317 khách và không thành viên đang online

Xây dựng nông thôn mới

Thoại sơn - huyện đầu tiên của tỉnh An Giang đạt chuẩn nông thôn mới

(TGAG)- Sáng 23/8, tại huyện Thoại Sơn, UBND tỉnh An Giang long trọng tổ chức Lễ công bố quyết định của Thủ tướng chính phủ công nhận Thoại Sơn đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2018 và kỷ niệm 40 năm tái lập huyện Thoại Sơn (23/8/1979 - 23/8/2019).


Phát biểu tại buổi lể, Chủ tịch UBND huyện Thoại Sơn Nguyễn Minh Tâm cho biết, qua 8 năm (từ năm 2011 đến 2018), thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, từ một vùng đất thuần nông còn nhiều khó khăn, nhờ được sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ và động viên thường xuyên của lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh tỉnh cũng như các sở, ban ngành cùng với sự quyết tâm chính trị của cả hệ thống chính trị và thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp sang tạo, hiệu quả, đặc biệt hơn hết là sự đồng tình ủng hộ của tầng lớp nhân dân, huyện Thoại Sơn đã huy động được hơn 2.119 tỷ đồng từ ngân sách các cấp, vốn huy động trong nhân dân và các doanh nghiệp (trong đó, vốn đầu tư từ ngân sách tỉnh là 1.128 tỷ đồng chiếm 53,28%) để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, góp phần thay đổi diện mạo và đời sống nhân dân vùng nông thôn và đô thị; đồng thời thúc đẩy khu vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và sản xuất kinh doanh phát triển.

Tính đến cuối năm 2018, mức thu nhập bình quân đầu người đạt 47 triệu đồng/người/năm, tăng gấp 3 lần so năm 2010. Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chuẩn mới giảm còn 3,10% so với năm 2011 là 6,60%.


Huyện Thoại Sơn đã sớn chuẩn bị kế hoạch, nhiệm vụ cho các năm cuối nhiệm kỳ và các năm tiếp theo của nhiệm kỳ mới giai đoạn 2021-2025, với quan điểm Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và không có điểm kết thúc. Trong thời gian tới toàn huyện tiếp tục tích cực lãnh, chỉ đạo, huy động các nguồn lực hỗ trợ để không ngừng nâng cao chất lượng các tiêu chí xã, huyện nông thôn mới, nhất là các tiêu chí về sản xuất, văn hoá, y tế, giáo dục, môi trường. Tiếp tục huy động sự tham gia tích cực, hiệu quả của các tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội, các thành phần kinh tế và toàn dân trong việc thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao và các mô hình nông thôn mới kiểu mẫu, thực hiện nhất quán phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”.

Với mục tiêu tiếp tục duy trì, giữ vững và nâng chất các tiêu chí đã đạt đối với 14 xã trên địa bàn huyện. Phấn đấu đến năm 2020 có 20% số xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao. Bình quân toàn huyện có trên 75% trường học đạt chuẩn quốc gia, thu nhập bình quân khu vực nông thôn đạt trên 60 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều dưới 2%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên 95%, tỷ lệ hộ dân sử dung nước sạch đạt trên 90%, lượng rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện được thu gom và xử lý theo quy định phải đạt trên 70%. Phấn đấu đến năm 2024 có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và đến năm 2025 huyện Thoại Sơn đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao.


Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình biểu dương những nỗ lực và thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thoại Sơn đã đạt được. Đồng thời nhấn mạnh, Thoại Sơn là huyện thuần nông, điều kiện kinh tế, xã hội còn nhiều khó khăn, nhưng bằng sự nỗ lực, quyết tâm vượt khó, 14/14 xã của huyện Thoại Sơn đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Hôm nay, UBND tỉnh An Giang tổ chức Lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận Thoại Sơn đạt chuẩn huyện nông thôn mới 2018, vượt tiến một năm so với kế hoạch đề ra.

Đặc biệt, huyện Thoại Sơn cũng là huyện đầu tiên trong cả nước vinh dự đón nhận 3 danh hiệu: “Anh hùng lực lượng vũ trang”, “Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới” và “Nông thôn mới” - đây là niềm vinh dự, tự hào của tỉnh An Giang nói chung và huyện Thoại Sơn nói riêng.


Theo Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình, xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm, toàn diện, lâu dài trong sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; là quá trình thường xuyên và liên tục, có điểm khởi đầu, nhưng không có điểm kết thúc, hướng tới mục tiêu phát triển nông thôn bền vững, việc củng cố và nâng cao chất lượng, tiêu chí phát triển nông thôn mới phải gắn với phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo môi trường và nhu cầu của người dân, lấy người dân là chủ thể. Để giữ vững tiêu chí đã đạt được, phấn đấu đạt những thành quả cao hơn, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình yêu cầu Đảng bộ và nhân dân huyện Thoại Sơn chú trọng phát huy sức mạnh sáng tạo của các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận cao của toàn xã hội, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động về nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới bền vững, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" gắn với xây dựng nông thôn mới.

Các cấp ủy, chính quyền phải thường xuyên sâu sát, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể trong tổ chức, triển khai thực hiện; tập trung huy động nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đồng bộ, hiện đại gắn với phát triển các đô thị, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cư dân nông thôn; tiếp tục đẩy mạnh triển khai xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian tới.


Đặc biệt, cần quan tâm hỗ trợ, đẩy mạnh thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đẩy mạnh liên kết trong sản xuất nông nghiệp, phát triển sản xuất, hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, liên kết chuỗi giá trị gắn với xây dựng thương hiệu sản phẩm; duy trì và phát triển làng nghề, các sản phẩm đã được công nhận nhãn hiệu tập thể giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân; tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử; sắp xếp, tổ chức bộ máy, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

Dịp này, Hội kỷ lục Việt Nam đã trao bằng xác lập Kỷ lục Guinness Việt Nam cho Thoại Sơn - Huyện đầu tiên trong cả nước đạt 3 danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”, “Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới” và huyện “Nông thôn mới”; UBND tỉnh An Giang đã trao cờ thi đua và tặng thưởng công trình trị giá 4 tỷ đồng cho huyện Thoại Sơn; đồng thời, trao bằng khen và logo cho 14 tập thể 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng nông thôn mới huyện Thoại Sơn.


Được biết, Thoại sơn là huyện đầu tiên của tỉnh An Giang đạt chuẩn nông thôn mới; trước đó, hai thành phố là Long Xuyên và Châu đốc của tỉnh An Giang cũng đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới./.

Công Mạo
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Bản đồ hành chính An Giang
Số lần xem các bài viết
13426263