Truy cập hiện tại

Đang có 115 khách và 2 thành viên đang online

Xây dựng nông thôn mới

Hòa An đón nhận danh hiệu xã nông thôn mới

(TGAG)- Sáng ngày 8/2/2018, tại xã Hòa An diễn ra lễ đón bằng công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2017, đến dự có đồng chí Lê Văn Phước - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở kế hoạch đầu tư An Giang cùng các thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới; đại diện các sở, ngành tỉnh; đồng chí Nguyễn Thanh Phong - Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy Chợ Mới cùng lãnh đạo địa phương và đông đảo nhân dân trong xã.

Triển khai xây dựng nông thôn mới (NTM), Đảng bộ, chính quyền xã thực hiện theo phương châm “Dễ trước, khó sau”, huy động cả hệ thống chính trị tham gia, qua việc vận động được nguồn vốn xây dựng NTM là: 209 tỷ 452 triệu đồng, trong đó nhân dân đóng góp hơn 44 tỷ đồng, tiến hành bê tông hóa lộ giao thông liên ấp, xóa bỏ cầu tạm, cất nhà tình thương, tình nghĩa,… đến nay xã đã hoàn thành 19 tiêu chí, 49 chỉ tiêu. Từ đó, bộ mặt địa phương đã có sự chuyển biến mạnh mẽ như: sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển theo hướng ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất góp phần tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, giảm giá thành; cơ sở hạ tầng được xây dựng khang trang; hệ thống thủy lợi, giao thông nội đồng, đê bao kiểm soát lũ được kiện toàn, đảm bảo phát triển sản xuất, từ đó đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày được nâng lên, thu nhập người dân hàng năm đều tăng, từ 17 triệu 534 ngàn đồng/năm (năm 2011) đến năm 2017 tăng lên 39 triệu 600 ngàn đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2017 còn 2,91%; an ninh chính trị- trật tự an toàn xã hội ổn định, hình hài xã nông thôn mới ngày hiện dần rõ nét. Dân chủ cơ sở được phát huy, niềm tin của dân đối với đảng, chính quyền được củng cố và nâng cao.
   
Để xã Hòa An giữ vững và phát triển các tiêu chí xã nông thôn mới; đồng thời, ghi nhận và biểu dương những nỗ lực mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Hòa An, các ban ngành, đoàn thể huyện Chợ Mới trong quá trình xây dựng xã Hòa An đạt chuẩn nông thôn mới, đồng chí Lê Văn Phước - Giám đốc Sở kế hoạch và đầu tư - thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh đã chúc mừng, đồng thời yêu cầu: "Tiếp tục giữ vững và nâng chất danh hiệu NTM, cấp ủy, chính quyền huyện nói chung xã Hòa An nói riêng phải tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức và ý nghĩa việc xây dựng NTM, có kế hoạch duy trì, kiểm tra, nâng chất và giữ vững các tiêu chí xã NTM của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020; các sở ban ngành tỉnh, huyện và xã Hòa An cùng với nhân dân cần tích cực đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 09 của Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp công nghệ cao, chú trọng phát triển sản xuất, đẩy mạnh tái cơ cấu công nghiệp gắn với phát triển dịch vụ ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, gắn sản xuất với thị trường nâng cao năng suất chất lượng hiệu quả và giá trị gia tăng, tăng thu nhập của người nông dân; huyện cần tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình chưa hoàn thành của xã. Bên cạnh, tổ chức khai thác và sử dụng có hiệu quả các công trình đã đầu tư, thực hiện duy tu bảo dưỡng công trình, tiếp tục phát huy xã hội hóa trong đầu tư xây dựng. Đối với huyện Chợ Mới cần tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo kiểm tra giám sát việc thực hiện chương trình để cuối năm 2018 phấn đấu có thêm 2 xã đạt chuẩn NTM nâng tổng số xã NTM của huyện lên 7 xã”.
   

Đồng chí Lê Văn Phước đã trao bằng công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới cho cán bộ, nhân dân xã Hòa An và số tiền thưởng 1 tỷ đồng. Dịp này, UBND tỉnh và UBND huyện cũng đã khen thưởng cho các cá nhân và tập thể đã có nhiều đóng góp trong xây dựng nông thôn mới./.
Võ Phạm - Hải Đăng
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
37132971