Truy cập hiện tại

Đang có 93 khách và không thành viên đang online

Xây dựng nông thôn mới

Tri Tôn sơ kết thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017

(TGAG)- Ngày 8-2-2018, UBND huyện Tri Tôn tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017 trên địa bàn huyện. Tham dự hội nghị có đại diện Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Hiệp, Phó Bí thư thường trực huyện ủy, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ huyện ủy, các ban ngành đoàn thể cấp huyện, Bí thư, Chủ tịch UBND xã. Đồng chí Phan Văn Sương, Phó bí thư - Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Năm 2017 vừa qua, huyện tri Tôn đã có nhiều nỗ lực trong công tác lãnh chỉ đạo và tổ chức thực hiện cuộc vận động toàn dân xây dựng nông thôn mới. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, đã thực hiện hơn 920 cuộc với 18.100 lượt người tham dự, cấp phát 1.200 tài liệu bướm và 120 sổ tay hỏi đáp về xây dựng nông thôn mới, phát thanh trên 187 chuyên mục (tiếng Việt và tiếng Khmer), 30 tin bài, 8 câu chuyện truyền thanh, vận động nhân dân đóng góp hơn 12 tỷ đồng và 2.325 ngày công lao động. Tổ chức 6 lớp tập huấn với 250 học viên tham dự góp phần cho các xã thực hiện xây dựng nông thôn mới một cách bài bản.

Kết quả chung tính đến cuối năm 2017 trong toàn huyện của các xã đạt 11,15/19 tiêu chí; 36,92/49 chỉ tiêu; 02/13 xã đạt chuẩn nông thôn mới (Vĩnh Gia, Tà Đảnh).

Phương hướng năm 2018 đề ra của huyện là trung bình toàn huyện sẽ đạt 14,61/19 tiêu chí; xã Lương Phi đạt chuẩn nông thôn mới.

Năm 2017 huyện khen thưởng 3 tập thể, 10 các nhân; đồng thời đề nghị UBND tỉnh khen 8 tập thể, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới. 

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Phan Văn Sương yêu cầu các ngành, các cấp đưa nội dung xây dựng nông thôn mới vào nhiệm vụ hàng tháng, tăng cường giám sát, kiểm tra, đôn đốc. Sẽ có cơ chế kiểm điểm những đơn vị, địa phương thực hiện không đạt kế hoạch đề ra.

Trần Văn Hợp


Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
37802338