Truy cập hiện tại

Đang có 196 khách và không thành viên đang online

Xây dựng nông thôn mới

Ban Chỉ đạo nông thôn mới tỉnh thẩm định việc thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới tại xã Bình Mỹ

(TGAG)- Ngày 29/11, Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh do ông Thiều Vĩnh An - Cục trưởng Cục thống kê tỉnh An Giang làm Tưởng đoàn đã có buổi thẩm định các tiêu chí nông thôn mới tại xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú để trình UBND tỉnh xét công nhận xã nông thôn mới vào cuối năm 2017, cùng dự có lãnh đạo các sở, ngành tỉnh. Tiếp  và làm việc với đoàn có ông Tăng Văn Dũng- Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, cùng các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện, xã.Thực hiện các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới từ năm 2011, đến nay kinh tế xã Bình Mỹ đã phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng tăng năng suất, chất lượng, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người năm 2017 đạt 47,2 triệu đồng; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 82,88%; hệ thống thủy lợi kết hợp đê bao đảm bảo phục vụ tưới tiêu cho bà con trong sản xuất, sinh hoạt và kiểm soát lũ... trong xã không còn nhà tạm dột nát, những năm qua đã cất mới và sửa chữa 240 căn với tổng số tiền 5 tỷ 400 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,61%, tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt trên 90%.

Tổng kinh phí đầu tư triển khai xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã đạt trên 173 tỷ,744 triệu  đồng, trong đó, nhân dân đóng góp hơn 12 tỷ  636 triệu đồng.

Tại buổi làm việc, Đoàn thẩm định đã xem xét hồ sơ của Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã, chia thành nhiều đoàn tiến hành kiểm tra thực tế để xác định mức độ đạt đối với từng tiêu chí, chỉ tiêu. Đoàn thẩm định đánh giá xã Bình Mỹ cơ bản đạt 19/19 tiêu chí, 49/49 chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới. Riêng đối với tiêu chí số 2 về Giao thông và tiêu chí số 5 về Trường học, Đoàn yêu cầu địa phương cần tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục công trình đảm bảo hoàn thành đúng thời gian hoạch định.

Phát biểu kết luận tại buổi thẩm định, ông Thiều Vĩnh An - Trưởng đoàn thẩm định đề nghị địa phương tiếp thu các ý kiến đóng góp của Đoàn. Đồng thời cần quan tâm đến tiêu chí 17 về môi trường, xây dựng cảnh quang xanh - sạch - đẹp, xúc tiến xây dựng các công trình cơ sở vật chất cho kịp tiến độ an toàn và tiếp tục duy trì, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia BHYT, sớm khắc phục những khó khăn, điều chỉnh báo cáo phù hợp, bổ sung hoàn chỉnh các hồ sơ để trình Ủy ban nhân dân tỉnh xét công nhận xã Bình Mỹ đạt chuẩn xã nông thôn mới cuối năm 2017./.

Nhẫn Nguyễn
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
37133612