Truy cập hiện tại

Đang có 371 khách và không thành viên đang online

Xây dựng nông thôn mới

Xã Đa Phước - An Phú quyết tâm sớm đạt chuẩn xã nông thôn mới trong năm 2017

(TGAG)- Xã Đa Phước nằm ở cửa ngõ của huyện biên giới An Phú, nối với thành phố Châu Đốc qua cầu Cồn Tiên, có vị trí địa lý thuận lợi cả đường bộ lẫn đường sông. Toàn xã có hơn 1.570 héc-ta đất tự nhiên, trong đó hơn 1,100 ha đất sản xuất nông nghiệp, có 4.684 hộ với  9.620 nhân khẩu của 4 dân tộc Kinh - Hoa - Chăm - Khmer cùng sinh sống. Cùng với  các địa phương trong tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Đa Phước được chọn là xã điểm của tỉnh An Giang về xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện An Phú giai đoạn 2010 - 2017.

Xác định xây dựng nông thôn mới là yêu cầu bức thiết, khách quan, là nhiệm vụ trọng tâm có ý nghĩa quyết định đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thiết thực trong việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, cấp ủy và chính quyền xã Đa Phước đã xây dựng nghị quyết, kế hoạch và quyết tâm chính trị cao nhất để tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Công tác triển khai quán triệt nghị quyết của cấp trên và của Đảng ủy xã được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, qua đó đã trang bị và nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức viên chức trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, làm cho mọi người hiểu biết đầy đủ, thấy rõ quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của từng cá nhân và gia đình trong quá trình xây dựng nông thôn mới.

Để việc tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao, từ đồng chí bí thư, các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, vai trò tiên phong, gương mẫu trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện. Từ đó đã vận động một cách hiệu quả sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị và phong trào hưởng ứng rộng rãi của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Định kỳ hằng tháng, quý, năm Đảng ủy xã tập trung quan tâm đưa nội dung xây dựng nông thôn mới vào nghị quyết, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới do đồng chí bí thư Đảng ủy làm trưởng ban, luôn được củng cố, kiện toàn đảm bảo thực hiện tốt mục tiêu, mhiệm vụ đã đề ra, đồng thời Đảng ủy ban hành Quyết định phân công nhiệm vụ cho từng đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ phụ trách từng tiêu chí, chỉ tiêu để phối hợp thực hiện. Công tác kiểm tra, rà soát, đôn đốc tiến độ của từng tiêu chí, chỉ tiêu, lĩnh vực... cũng  được thực hiện thường xuyên để kịp thời phát huy mặt mạnh, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, khắc phục những hạn chế yếu kém... với những giải pháp tích cực, kịp thời.

Căn cứ vào nghị quyết của Đảng ủy và HĐND, UBND xã xây dựng kế hoạch, phân công phụ trách cụ thể cho từng lĩnh vực, thành lập 12 tổ công tác phụ trách ở 4 ấp; Ban Dân vận, UBMTTQ và các đoàn thể đều có kế hoạch cụ thể để tập trung tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thông suốt và tích cực tham gia.

Từ quá trình tập trung lãnh, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể phong trào tham gia xây dựng nông thôn mới của nhân dân xã Đa Phước phát triển ngày càng rộng, mạnh. Người dân đã nhận thức rõ về vai trò chủ thể của mình trong quá trình xây dựng nông thôn mới, từ đó đã tự giác, tích cực tham gia đóng góp sức người, sức của để thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí theo kế hoạch đã đề ra. Do đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cã hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân nên các chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng nông thôn mới của xã liên tục được hoàn thành.

Trong đó, nổi bật là Đa Phước đã thực hiện tốt công tác vận động xã hội hóa trong nhân dân, tạo thành phong trào tích cực thi đua đóng góp để xây dựng nông thôn mới sâu rộng trong các tầng lớp dân cư. Từ việc xác định công tác xã hội hóa là một nguồn lực rất quan trọng trong thực hiện xây dựng nông thôn mới, xã đã quan tâm tập trung huy động sự tham gia đóng góp của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn ở hầu hết tất cả các lĩnh vực. Tính đến tháng 7 năm 2017, nhân dân trong xã đã đóng góp gần 17 tỷ đồng để xây dựng đường giao thông nông thôn, các công trình thủy lợi phục vụ nông nghiệp, đèn chiếu sáng công cộng, trồng cây xanh, cất, sửa nhà cho người nghèo, gia đình chính sách, bê tông hóa sân trường, xe chuyển bệnh miễn phí... Ngoài ra còn vận động vốn của các doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực trên địa bàn xã hơn 4,4 tỷ đồng...

Đến tháng 7 năm 2017, xã Đa Phước đã đạt 14/19 tiêu chí, chiếm tỷ lệ 73,7%; đạt 44/49 chỉ tiêu, chiếm tỷ lệ 89,8 %. Các tiêu chí và chỉ tiêu còn lại cũng sắp hoàn thành và đang được khẩn trương thực hiện.

Mặc dù theo kế hoạch, xã Đa Phước sẽ hoàn thành việc đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2018, nhưng Đảng ủy, chính quyền và nhân dân Đa Phước hạ quyết tâm sẽ sớm hoàn thành việc đạt chuẩn nông thôn vào cuối năm 2017.

VÕ THANH KHOATiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
36920116