Truy cập hiện tại

Đang có 249 khách và không thành viên đang online

Xây dựng nông thôn mới

Tân Châu: Tổng kết chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và triển khai kế hoạch giai đoạn 2016-2020

(TGAG)- Sáng ngày 26/12/2016, UBND thị xã Tân Châu đã tổ chức hội nghị tổng kết chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011- 2015 và triển khai kế hoạch giai đoạn 2016 - 2020. Đến dự có ông Phạm Thái Bình - Phó chánh Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh; ông Đặng Văn Nê - Phó Chủ tịch UBND thị xã chủ trì hội nghị.

Trong 05 năm qua, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã trở thành phong trào thi đua sâu rộng trên toàn thị xã, tổng nguồn vốn đầu tư thực hiện, giai đoạn 2011-2015 là hơn 255 tỷ đồng, trong đó, vốn doanh nghiệp và nhân dân đóng góp hơn 12 tỷ đồng; mức độ đạt tiêu chí Nông thôn mới của các xã tăng lên rõ rệt, bình quân đạt 5,7 tiêu chí/xã năm 2011, đến cuối năm 2016 bình quân đạt 11,22 tiêu chí/xã. Trong đó, xã Long An đạt 19/19 tiêu chí và 50/50 chỉ tiêu, được tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2015. Qua thực hiện chương trình, sản xuất nông nghiệp phát triển tương đối toàn diện theo hướng tăng năng suất, chất lượng, khả năng cạnh tranh, cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, đời sống vật chất tinh thần của người dân từng bước được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn tính đến cuối năm 2016 ở 09 xã đạt hơn 31 triệu đồng/người/năm tăng hơn 15 triệu đồng so với năm 2011.

Thời gian tới, việc xây dựng nông thôn mới phải gắn với phát triển kinh tế xã hội qua từng năm và phù hợp với từng giai đoạn, chọn những tiêu chí mang tính đột phá, khi thực hiện sẽ thúc đẩy sản xuất phát triển và các tiêu chí không cần vốn sẽ thực hiện trước, tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chỉ tiêu đã đạt, từng bước hoàn thiện theo các tiêu chí, chỉ tiêu còn lại của các xã dựa trên bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh An Giang, giai đoạn 2016 – 2020 theo quyết định số 3379 ngày 28/11/2016, gồm 19 tiêu chí và 49 chỉ tiêu (giảm một chỉ tiêu so với giai đoạn 2011 - 2015). Theo đó phấn đấu đến năm 2020, thị xã có thêm 04 xã đạt chuẩn “Xã Nông thôn mới”, phân theo lộ trình cụ thể như sau xã Phú Vĩnh năm 2017, xã Tân An năm 2018, xã Châu Phong năm 2019 và xã Vĩnh Hòa năm 2020.
 
Tại hội nghị, UBND thị xã đã trao tặng giấy khen cho 07 tập thể, 39 cá nhân và 25 nông dân tiêu biểu đã có thành tích tốt trong việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thị xã giai đoạn 2011-2015./.

Huyền Thoại
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
36920927